Declaratia 402 – descarca ultima versiune

microintreprindereaDeclaratia 402 – Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora , rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România conform OMFP nr. 2727/ 2015, începând cu anul de raportare 2015 – a fost actualizata în 26.02.2016. Continuarea