Declaratia 394 – descarca ultima versiune

Declaratia 394Declaratia 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 2264/2016  – utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2016,  in format PDF, a fost actualizata in data de 23.11.2016 . Continuarea

Declaratia 112 – descarca ultima versiune

declaratia 112Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1977/ 09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.2757/ 23.12.2013 şi al ministrului sănătăţii nr. 1580/ 23.12.2013, valabil incepand cu ianuarie 2016, a fost actualizata în data de 17.11.2016.
Continuarea

Declaratia 208 – ultima versiune

Declaratia 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” conform cu prevederile Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1022 din 30.06.2016 şi al ministrului justiţiei nr. 2562 din 07.07.2016, începând cu anul de raportare 2016, a fost actualizata in  26.10.2016. Continuarea

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA – descarca ultima versiune

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA   Declaratia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 – 2020conform ORDIN Nr. 698/1425/2016 din 11 mai 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, a fost actualizata.

Continuarea