Declaratia privind nedeductibilitatea TVA – descarca ultima versiune

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA   Declaratia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 – 2020conform ORDIN Nr. 698/1425/2016 din 11 mai 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, a fost actualizata.

Continuarea