Regimul special al TVA pentru agentiile de turism

★ ★ ★ Agenţia de turism este definită ca fiind orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediază, oferă informaţii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, care … Continuarea

Regimul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici

★ ★ ★ Plafonul de scutire pentru intreprinderile mici Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul … Continuarea

Calendar depunere declaratii cu termen in septembrie 2011

★ ★ ★ Calendar depunere declaratii cu termen in septembrie 2011 Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate Calendar depunere declaratii. ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Aparate de marcat electronice fiscale – Noutati

★ ★ ★ Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 24.08.2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale publicată in Monitorul Oficial al României, Partea … Continuarea

Normele privind aplicarea scutirii de TVA pentru unele livrari de bunuri

★ ★ ★ Operaţiunile pentru care se aplică scutirea de TVA ( art. 143 alin. (1) lit. j), j indice 1), k), l), şi m) din Codul Fiscal) 1. Livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice … Continuarea

Procedura privind transmiterea REVISAL in format electronic

★ ★ ★ In Monitorul Oficial 587 din 19 august 2011 a fost publicata Procedura din 25 iulie 2011 si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Scutirea de la plata CAS datorate de angajatori

★ ★ ★ OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri la art. 5 lit. c) din OUG nr. 6/2011, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de scutirea de la plata CAS ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Noua versiune a aplicatiei REVISAL

★ ★ ★ În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile HG 500/2011: ★ ★ … Continuarea

HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

★ ★ ★ Art. 1 Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta. ★ ★ ★ … Continuarea