Noutati privind ajustarea TVA

★ ★ ★ Prin OPANAF nr. 3.194/27.09.2011 a fost aprobat  modelul şi conţinutul formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea tva, în situaţia în care a beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de … Continuarea

Impozitarea veniturilor din valorificarea produselor agricole

★ ★ ★ Contribuabilii, persoane fizice şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru ★ ★ ★ … Continuarea

Activitati dependente din punct de vedere fiscal

★ ★ ★ Veniturile realizate de persoanele fizice urmare desfăşurării unor activităţi în baza contractelor/ convenţiilor de prestări servicii, încheiate conform Codului Civil se analizează de angajator sau de organul fiscal din punct de vedere al dependenţei. Astfel, se pot … Continuarea

Declaratia 112 – documentar fiscal

★ ★ ★ Începând cu veniturile lunii octombrie 2011, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor: ★ ★ ★ ★ ★ ★

Scoaterea din evidenta fiscala a platitorilor de TVA

★ ★ ★ Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul unui an calendaristic, nu depăşeşte plafonul de scutire de TVA (35.000 euro), poate solicita până pe data de ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Noutati privind esalonarea la plata aduse de OG30/2011

★ ★ ★ Începând cu 17 septembrie 2011, esalonarea la plata pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, care la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate, în condiţiile art. 14 (când persoana vătămată cere  instanţei competente să dispună … Continuarea

Noutati in domeniul impozitelor si taxelor locale

★ ★ ★ Impozitul pe clădiri Daca o clădire nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local astfel: ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Facilitati acordate pentru obligatiile fiscale restante

★ ★ ★ Pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc astfel: ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Noutati in domeniul TVA aduse de OG30/2011

★ ★ ★ Noutati in domeniul TVA: Incepând cu 05 septembrie 2011 se elimină limita maximă de decontare pentru serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, de 1 an de zile prevăzută până la această dată. Faptul … Continuarea

Noutati in domeniul impozitului pe venit si contributiilor sociale

★ ★ ★ Noutati in domeniul impozitului pe venit si contributiilor sociale aduse de OG 30/2011: Venituri neimpozabile In categoria veniturilor neimpozabile (art. 42)  au fost introduse  ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea