Cazierul fiscal

★ ★ ★ In categoria Legislatie, prezentam pe scurt OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Formulare: Ordinul stabileşte modelul şi conţinutul formularelor: – 500 „Fişa de înscriere … Continuarea

Indrumari pentru utilizarea aplicatiei Revisal 5.0.6

★ ★ ★ Iata un infocontribuabili publicat de Inspectia muncii cu cateva indrumari pentru utilizarea aplicatiei Revisal 5.0.6: 1. Generarea registrului ce trebuie transmis către ITM se realizează din butonul „Generare Registru” din meniul „Registru” al aplicației, procedura fiind detaliată … Continuarea

Reactivarea contribuabililor declarati inactivi

★ ★ ★ Pentru a fi reactivati, contribuabilii declarati inactivi trebuie: a) sa isi indeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege; b) sa isi indeplineasca toate obligatiile de plata; c) organele fiscale sa constate ca acestia functioneaza la domiciliul fiscal … Continuarea

Atragerea raspunderii solidare

★ ★ ★ Plătitor al obligaţiei fiscale, este debitorul sau persoana care în numele debitorului are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat. La … Continuarea

Calendar depunere declaratii cu termen in noiembrie 2011

★ ★ ★ Până la 7 noiembrie 2011: – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, … Continuarea

Angajarea persoanelor cu handicap

★ ★ ★ Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap în … Continuarea

Agrearea unitatilor medicale si psihologice pentru examinarea personalului din transporturi

★ ★ ★ Monitorul Oficial 738 din 20 octombrie 2011 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii  Ordinul 769 din 4 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitatilor specializate medicale si/sau psihologice, in … Continuarea

Declaratia 390 – infocontribuabili

★ ★ ★ Conform art. 153 şi 153 indice 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri, livrări de bunuri în cadrul unei … Continuarea

Formularul 011- Noutati

★ ★ ★ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.261/2011 aproba modelul şi conţinutul formularului 011 „Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. … Continuarea