Depasirea plafonului de 100.000 euro la microintreprinderi

★ ★ ★ Daca, în cursul anului fiscal, microîntreprinderile realizează venituri mai mari de 100.000 de euro, acestea vor plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea ca în perioada … Continuarea

Calendar depunere declaratii cu termen in decembrie 2011

★ ★ ★ Până la 8 decembrie 2011: – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, … Continuarea

Stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

★ ★ ★ Infocontribuabili – In Monitorul Oficial 824 din 22 noiembrie 2011 a fost publicat OMFP nr. 2795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.  Pe scurt: Ordinul stabileste criteriile pe baza … Continuarea

Impozitarea dividendelor

★ ★ ★ O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende, către bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare … Continuarea

Veniturile obtinute din valorificarea produselor agricole

★ ★ ★ Infocontribuabili – Persoanele fizice şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi … Continuarea

Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

★ ★ ★ Stabilirea prin estimarea bazei de impunere pentru impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se efectuează de organele de inspecţie fiscală în situaţii cum ar fi: ★ ★ ★ ★ ★ ★

HG 500/2011 a fost modificata

★ ★ ★ In Monitorul Oficial 798 din 10 noiembrie 2011 a fost publicata HG 1105 din 2 noiembrie 2011  care modifica HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata … Continuarea

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal

★ ★ ★ Infocontribuabili – In Hotărârea Guvernului nr. 1078/26.10.2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003 sunt specificate faptele care se înscriu în … Continuarea