Calendar depunere declaratii cu termen in aprilie 2012

★ ★ ★ Până la 6 aprilie 2012: – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, … Continuarea

Furnizarea datelor statistice Intrastat

★ ★ ★ Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: • Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată (au cod de identificare fiscală); • Realizează schimburi de bunuri cu alte state … Continuarea