Comunicat de presa – Depunerea situaţiilor financiare anuale

★ ★ ★ Contribuabilii persoane juridice fără scop patrimonial care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMEF nr. 1969/2007, au obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2011 în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, … Continuarea

In atentia platitorilor de impozit pe profit

★ ★ ★ Potrivit art.23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul împrumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia bancilor internationale de dezvoltare si a organizatiilor similare, institutiilor de credit române sau … Continuarea

Calendar depunere declaratii cu termen in mai 2012

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Organizarea evidentei operatiunilor cu TVA

★ ★ ★ Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice. Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operaţiune sau care se identifică drept ★ ★ ★ … Continuarea