Decontul de TVA (D300)-model nou

★ ★ ★ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a fost publicat in M.O. nr. 791/26.11.2012. Noul model al Decontului de TVA se utilizează … Continuarea

Se modifica formularul 096

★ ★ ★ Prin OPANAF 1768/2012, se modifica formularul 096 “Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal”. ★ ★ ★ ★ ★ ★