Cheltuieli deductibile la calculul venitului net

★ ★ ★ repostare din 31.01.2012 Venitul net anual rezultat din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă potrivit Codului Fiscal, se stabileşte ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile conform datelor contabile. ★ … Continuarea