Cerere privind grupul fiscal unic – instructiuni de completare

★ ★ ★ Formularul „ Cerere privind grupul fiscal unic ” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 127 alin. 8 din Legea nr.571/2003 privind … Continuarea