Taxarea inversa si TVA

★ ★ ★ Taxarea inversa este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achizitia de bunuri/servicii efectuată, prin excepţie de la regula generală conform căreia persoana obligată … Continuarea

Acordarea tichetelor cadou – ce trebuie sa stim

★ ★ ★ Societãţile comerciale, regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unitãţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadreazã personal pe bazã de contract individual de muncã pot utiliza bilete de valoare sub … Continuarea