Restituirea valorii reziduale a timbrului de mediu

★ ★ ★ Prin H.G. nr. 487/01.07.2015 , publicată in M.O. 496/07.07.2015, este modificat afin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin … Continuarea

Contribuabilii sunt scutiti de la plata taxelor extrajudiciare de timbru

★ ★ ★ Prin O.G. nr.17/15.07.2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată in M.O. nr. 540/20.07.2015, se completează O.G. nr. 92/2013 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare , cu … Continuarea