Ajutorul acordat agricultorilor pentru combaterea efectelor secetei

libris.ro
★ ★ ★Precizări privind punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr.897/2012 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011 – 2012, asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Modalităţi de depunere a documentelor în vederea accesării sprijinului financiar potrivit prevederilor  Hotărârii  Guvernului nr. 897/2012

 • Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 897/2012, cererile se depun de către solicitant la Direcţiile pentru agricultură judeţene.
 • Cererile însoţite de documentele prevăzute în actul normativ pot fi depuse şi la Primării, iar Primăriile le transmit la Direcţiile pentru agricultură judeţene.
 • În situaţia în care solicitanţii nu deţin copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 eliberată de APIA, Primăriile transmit tabelul cu solicitanţi la APIA, în vederea eliberării acestor documente. APIA eliberează documentele şi le transmite la DAJ.
 • Cererile întocmite de solicitanţi împreună cu celelalte documente prevăzute de actul normativ menţionat mai sus sunt trimise de Primării la Direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru a fi anexate documentelor primite de la APIA.
 • Direcţiile pentru agricultură judeţene preiau cererile de la Primării şi solicită la APIA obţinerea copiei cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, în situaţia în care aceasta nu se regăseşte la documentaţia depusă.
 • Conform cu acţiunile întreprinse de fiecare Direcţie pentru agricultură Judeţeană în vederea respectării termenului şi a punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr.897/2012. 

Ce trebuie avut în vedere de către beneficiari pentru a primi ajutorul de minimis

 • să exploateaze suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minim un hectar şi maxim 10 hectare, inclusiv;
 • să nu renunţe la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat;
 • să formuleze cereri de sprijin financiar, la Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se află suprafeţele în cauză, în situaţia în care un producător agricol deţine în exploataţie suprafeţe de teren arabil care sunt situate în unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, cu obligaţia încadrării în plafonul maxim al ajutorului de minimis;
 • plafonul maxim al sprijinului financiar în cadrul schemelor de minimis, nu  poate depăşi echivalentul în lei a 7500 euro/ beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art.3, alin (2) din Regulamentul (CE) nr.1535/2007;
 • primesc ajutorul de minimis atât fermierii care sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cereri unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, cât şi fermierilor care nu sunt cuprinşi în aceste evidenţe pentru campania de plăţi pe suprafaţă 2012;
 • dovada exploatării terenurilor şi existenţei culturilor agricole este evidenţiată în adeverinţa de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
 • există situaţii în care solicitantul sprijinului financiar are culturi agricole în teren dobândit ulterior depunerii formularului de cerere la APIA, în anul 2012 (1 ha constituit din parcele mai mici de 0,3 ha);

Termenul limită pentru depunerea documentelor la DAJ este 15 octombrie 2012.

Sprijinul financiar se acordă, începând cu data de 1 noiembrie 2012.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.