Formularul 230 – formular pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit

libris.ro
★ ★ ★Incepând cu raportarile pentru anul 2011, formularul 230 – Cererea privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual se poate depune şi online, cu semnatura electronica calificata. Pentru ghiseu se pastreaza in continuare modul de depunere existent , adica in format hartie.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;
Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
‐ contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Termenul de depunere este până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Programul necesar pentru completarea declaratiei poate fi descarcat de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” aflata in meniul superior.

 

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.