Atentie la declaratia 390

libris.ro
★ ★ ★Atentie la declaratia 390  Atentie la declaratia 390 – Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 592/27.01.2017 publicat în M.O. nr. 88/31.01.2017 s-a modificat şi completat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/03.02.2016 publicat în M.O. nr. 94/08.02.2016 care reglementează modelul şi conţinutului formularului (390)Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare“.
Modificările se aplică pentru operaţiunile desfăşurate începând cu luna ianuarie 2017.

Modificarea constă în introducerea obligativităţii depunerii declaraţiei recapitulative pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori aşa cum sunt prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri do TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru următoarele operaţiuni:

livrările intracomunitare scutite de taxă L în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d), pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna caiendaristică respectivă;
livrările de bunuri efectuate in cadrul unei operaţiuni triunghiulare T prevăzute la art. 276 alin. (5) efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
prestările intracomunitare de servicii P prevăzute la art. 278 alin. (2) efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile A, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
achiziţiile intracomunitare de servicii S prevăzute la art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin, (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană.
livrările intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori R în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori.

Termen de depunere: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice

Baza legala:

  • art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr, 592/27.01.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES)„Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracoinunitare”

Sursa: ANAF

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.