Atentie la decontul de TVA (D300)

libris.ro
★ ★ ★Atentie la decontul de TVA  Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/27.01.2016 publicat în M.O. nr. 94/01.02.2017 s-a aprobat modelul şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” care se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale în sensul TVA din anul 2017.

Aspecte importante :

se introduce rândul 26 Compensaţia în cotă forfetară pentru achiziţii de produse şi servicii agricole de la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori” unde se înscriu : sumele reprezentând compensaţia în cotă forfetară achitată agricultorului pentru astfel de achiziţii, întrucât potrivit art. 3151 alin. (17) din Codul fiscal persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are dreptul la deducerea acesteia .

se introduce rândul 27 „Regularizări privind compensaţia în cotă forfetară” unde se înscriu : sumele rezultate din corectarea compensaţiei în cotă forfetară achitată agricultorului pentru achiziţiile de produse şi servicii agricole de la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori.

se introduce Secţiunea „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operaţiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat” unde se înscriu : informaţiile preluate din facturile emise, conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care contribuabilul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

ATENŢIE! Nu se înscriu în decont:

  • taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;
  • taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobară o înlesnire la plată;
  • taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificăriie şi completările ulterioare;
  • soldul sumei negative de taxă, înscris în decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legala:

  • art. 323 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordin preşedinte A.N.A.F. nr. 591/27.01.2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.