Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2015

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2015

republicare

Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2015

Atentie! Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate de pe pagina Descarca declaratii fiscale, aflata in meniul superior.

Până la 2 februarie 2015:

 • Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal se depune de catre operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor
 • Declaratia 010 (persoane juridice) si declaratia 070 (persoane fizice)Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se depune de catre plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112

 • Declaratia 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică se depune de catre persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2014 condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul fiscal
 • Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu depunerea declaratiei 220 – Declaraţie privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs sau

  Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2015 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi. Acestea se depun de:

  • contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit,

  • contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71

  • contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere)
 • Declaratia 220Declaraţie privind venitul estimat / norma de venit se depune de catre contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază  de  norme  de  venit  şi  care  în  anul  fiscal  anterior  au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro (aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real) si contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv
 • Declaratia 012Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit de catre contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la  art. 34 alin. (4) şi (5)
 • Declaratia 600 – Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune de catre contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întrep. individuale;

b) membrii întrep. familiale;

c) pers. fizice autorizate;

d) pers. care au venituri din prof. libere;

e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 6 februarie 2015:

– Declaratia 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de catre contribuabilii înregistrati în scop de TVA care utilizează ca perioada fiscala trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitara taxabilă în Romania, fiind astfel obligaţi să‑şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 10 februarie 2015:

– Declaratia 010Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 020Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 070Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 096Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, si care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 16 februarie 2015:

Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1, alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1, alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.

Baza legala: art. 206^58 din Codul fiscal si pct. 111, alin. (25) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă. Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Baza legala: art. 206^50 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Baza legala: pct. 113.1, alin. (11) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Baza legala: pct. 113.1, alin. (13) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

Baza legala: HG 44/2004, pct. 90.1, alin. (8^1)

……………………………………………………..

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Baza legala: art. 206^64 din Codul fiscal si pct. 117.2, alin. (9) din HG 1620/2009

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 25 februarie 2015:

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau alte termene,  pentru obligaţiile bugetului de stat.

Baza legala: OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1

……………………………………………………..

Declaratia 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent, de catre organizaţiile nonprofit si contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

Baza legala: art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal si OPANAF 155/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii  precedente.

Baza legala: art. 296^19 din Codul fiscal si OMFP nr. 1.045/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii precedente.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz

Baza legala: art. 156^2 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 ianuarie 2013;

……………………………………………………..

– Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 306 – Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Baza legala: OPANAF  6/2010

……………………………………………………..

Declaratia 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin.(7) al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal; OPANAF 2223/2013;

……………………………………………………..

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala: OPANAF 2223/2013;

……………………………………………………..

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna precedenta.

Baza legala: art. 156^4 din Codul Fiscal; OPANAF 3162/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 392 A si B – Declaratie informativa privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …, se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.

Baza legala: art.  156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal si OPANAF  65/2013

……………………………………………………..

Declaratia 393 – Declaratia informativa privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …, se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Baza legala: art. 156^3, alin. (6) din Codul fiscal si OPANAF  1081/11

……………………………………………………..

– Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestriala.

Baza legala: OPANAF 1992/2012.

……………………………………………………..

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de catre plătitorii de următoarele venituri:

 •  din drepturi de prop. intelectuală;
 •  din contracte/ convenţii civile şi de agent;
 •  expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 •  obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
 •  din premii şi jocuri de noroc
 •  obţ. de nerezidenţi
 •  din alte surse

Baza legala: art. 52, alin. (3); art. 52^1, alin. (1) şi (4); art. 77, alin. (6); art. 79, alin. (3) si art. 116, alin. (4) şi (5) din Codul fiscal.

……………………………………………………..

– Declaratia 097 – Notificare  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare se depune de catre persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

……………………………………………………………………………………………………….

Foarte important!

Deoarece, 28 februarie 2015 cade intr-o zi nelucratoare, declaratiile care in mod normal se depuneau in aceasta zi, se vor depune in prima zi lucratoare, adica 02 martie 2015 (si vor fi prinse in calendarul lunii martie)

Aceste declaratii sunt:

 • Declaraţia informativa privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi
 • Declaraţia anuala privind impozitul pe reprezentanţe
 • Declaratia 205 – Declaraţia informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit
 • Declaratia 400 – Declaraţia informativa privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.