Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2014

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2014

Atentie! Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale”, aflata in meniul superior.

Până la 9 ianuarie 2014:

– Declaratia 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de catre contribuabilii înregistrati în scop de TVA care utilizează ca perioada fiscala trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitara taxabilă în Romania, fiind astfel obligaţi să‑şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF 1165/2009

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 10 ianuarie 2014:

– Declaratia 010Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 020Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 070Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 096Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, si care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 15 ianuarie 2014:

Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu se depune de gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri. Formularul il gasiti AICI.

Baza legala: art. 206^14 din Codul fiscal si HG 44/04, pct. 77, alin. (5)

……………………………………………………..

Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut. Se depune de micii producători de vinuri liniştite. Formularul il gasiti AICI.

Baza legala: art. 206^21 din Codul fiscal si HG 1620/2009, pct. 83, alin. (19)

……………………………………………………..

Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut. Se depune de micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25). Formularul il gasiti AICI.

Baza legala: art. 206^21 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Declaraţia pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014. Se depune de antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.

Baza legala: art. 206^10 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1, alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1, alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.

Baza legala: art. 206^58 din Codul fiscal si pct. 111, alin. (25) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă. Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Baza legala: art. 206^50 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Baza legala: pct. 113.1, alin. (11) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Baza legala: pct. 113.1, alin. (13) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

Baza legala: HG 44/2004, pct. 90.1, alin. (8^1)

……………………………………………………..

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Baza legala: art. 206^64 din Codul fiscal si pct. 117.2, alin. (9) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Declaraţia 220 privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs. Se depune de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

Baza legala: art. 61, alin. (2) din Codul fiscal si HG 44/2004, pct.23^2 si OPANAF 2333/07

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 27 ianuarie 2014:

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.

Baza legala: art. 147, alin. (9) din Codul fiscal

……………………………………………………..

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior de catre persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

Baza legala: art. 147, alin. (9) din Codul fiscal

……………………………………………………..

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de catre plătitorii de următoarele venituri:

 •  din drepturi de prop. intelectuală;
 •  din contracte/ convenţii civile şi de agent;
 •  expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 •  obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
 •  din premii şi jocuri de noroc
 •  obţ. de nerezidenţi
 •  din alte surse

Baza legala: art. 52, alin. (3); art. 52^1, alin. (1) şi (4); art. 77, alin. (6); art. 79, alin. (3) si art. 116, alin. (4) şi (5) din Codul fiscal.

……………………………………………………..

Declaraţia 094 privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Baza legala: art. 156^1 alin. (6) din Codul fiscal si OPANAF 7/2010

……………………………………………………..

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, semestrial sau alte termene,  pentru obligaţiile bugetului de stat.

Baza legala: OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1

……………………………………………………..

– Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii  precedente.

Baza legala: OMFP nr. 1.045/2012

……………………………………………………..

Declaraţia informativa 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent. Se depune de notarii publici.

Baza legala: art.77^3 din Codul fiscal si OPANAF 892/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii precedente.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz

Baza legala: art. 156^2 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 decembrie 2013;

……………………………………………………..

– Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin.(7) al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala: OPANAF nr. 418/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna precedenta.

Baza legala: art. 156^4 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

……………………………………………………..

– Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestriala.

Baza legala: OPANAF nr. 3.596/2011.

……………………………………………………..

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori si a Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă

Baza legala: art. 206^56 si art. 206^47 din Codul fiscal

– Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097 pentru:

a) pentru intrarea în sistem:  până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent

b) pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 a luni următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul

Baza legala: art. 156^3 al. 11 şi 12 din Codul fiscal si OPANAF  1529/2012

……………………………………………………..

Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului  în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Baza legala: art. 36 alin. (3) si art. 67 alin. (1) din Codul fiscal

……………………………………………………..

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. (Sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare) de catre organizatorii de jocuri de tip pariu / bingo organizate prin  TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

Baza legala: OUG 77/2009, art. 14 alin. (2) lit. iii

……………………………………………………..

Depunera  notificării  în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei de catre persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) din C.F.

Baza legala: OUG 111/2013, art. II, lit. c)

……………………………………………………..

Pana pe 31 ianuarie 2014:

– Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 010 (persoane juridice) sau Formular 070 (persoane fizice) de catre plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112

Baza legala: art. 296^19 alin. (1^5) din Codul fiscal si art. 77 alin. (1) din Codul de procedura fiscala

……………………………………………………..

– Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, Formular 010, de catre Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2013 condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul fiscal.

Baza legala: art. 112^8 alin.  (1) din Codul fiscal si  art. 77 alin. (1) din Codul de procedura fiscala

……………………………………………………..

Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs Formular 220

sau

Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2014 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Baza legala: .art. 51, art. 73 si art. 62 din Codul fiscal si OPANAF 52/2012

……………………………………………………..

Depunerea Notificării privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profitFormular 012

Baza legala: art. 34 alin. (3) din Codul fiscal si OPANAF 1994/2012

……………………………………………………..

– Declaraţia 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. Se depune de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) C.F, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întrep. individuale; b) membrii întrep. familiale; c) pers. fizice autorizate; d) pers. care au venituri din prof. libere; e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Baza legala: OMFP 882/2012, OPANAF 874/2012

………………………………………………………………………………………………….Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2013

Parerea ta este importanta pentru mine. Lasa un comentariu!

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentarii

Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2014 — 15 comentarii

 1. felicitari! multumim pentru gandire si ajutor! poate dati o “mana de ajutor” si ministerului de finante care stie doar sa ceara fara a putea acorda asistenta necesara.

 2. Buna ziua

  Am un PFA (cod CAEN 6202) neplatitor de TVA in tara, dar sunt inregistrata in ROI, iar in luna decembrie am emis facturi catre o firma din Irlanda. Acestea inca nu au fost platite.
  Trebuie sa depun declaratia 390, iar suma declarata este suma totala a facturilor respective?
  PFA-ul este inregistrat in Zlatna, judetul Alba. Eu ma aflu in Cluj si nu am certificat digital. Am inteles ca se pot trimite declaratiile si prin posta, prin scrisoare recomandata. In cazul meu, trebuie sa le trimit sucursalei din Zlatna, nu? (str. Valea Morilor nr. 1 C.P. 516100). Iar scrisoarea trebuie sa contina un exemplar electronic al declaratiei, scris pe CD, si un exemplar sau doua ale declaratiei listate si stampilate?

  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Se trec facturile. Puteti trimite si prin posta declaratiile (2 exemplare) si CD-ul, dar sfatul meu este sa trimiteti si un plic timbrat cu adresa dvs trecuta la destinatar, pentru a primi un exemplar inapoi. Eu asa fac!

 3. Buna ziua,
  Am un PFA cu acelasi cod caen 6202-neplatitor de tva(cu norma fixa)si trebuie sa depun declaratia 392B.Ce trebuie sa contina suportul electronic?Un scan dupa declaratia completata?Sau exista un program al ANAF special pentru aceasta declaratie?
  Am inteles ca in afara de 392B mai sunt de depus declaratia 200 si 220 pana pe 25.05.2014.
  In afara de aceste declaratii mai trebuie sa depun ceva?

  Va multumesc anticipat!

  • Cu declaratia 392 nu va grabiti. Termenul de depunere este 25 februarie. Exista un program cu care generati aceasta declaratie. Urmariti acest site si o sa va tin la curent cu toate noutatile.

 4. Vă rog să mă lămuriţi de ce nu se poate lucra cu varianta 10 a declaraţiei 112, adică nu primeşte anul 2014!
  A apărut o nouă variantă???
  Vă mulţumesc.
  AD

  • Pentru anul 2014 se va schimba formularul PDF 112 conform Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1977/09.12.2013 şi Ordinul ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2757/23.12.2013 şi ministrului Sănătăţii nr. 1580/23.12.2013, privind modificarea Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
   Momentan se depun declaratii pentru decembrie 2013.

 5. Eu am un II in cursul anului 2013 am pierdere se depune Declaratia 600.

 6. Buna dimineata!tot in legatura cu declaratia 600 am nelamurire uni spun se depune alt nu.Am cod caen 0111 in declaratia 221venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit am platit in functie de suprafata de teren.Cand depun declaratia 200 am pierdere(cheltuieli mai mari decat venituri)DUPA NORMA DE VENIT am platit 7000 lei.
  7000/12=583 lei mai mic de 804 dei .IN situatia aceasta se depune 600 lei? Va multumesc!

 7. Buna ziua,

  Sunt PFA din martie 2013. Daca nu am apucat sa depun inca declaratia 220 pentru anul 2014 care sunt consecintele, la ce valoare se ridica amenda?

  Va multumesc anticipat

  • În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.
   Acest lucru este prevazut in Codul de produra fiscala.