Calendar depunere declaratii cu termen in aprilie 2013

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in aprilie 2013

Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” , aflata in meniul superior.

Până la 5 aprilie 2013:

– Declaratia 092 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

……………………………………………………………………………………………………….

 Până la 10 aprilie 2013:

– Declaratia 010Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 020Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 070Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

– Declaratia 096Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică sau trimestrul, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 15 aprilie 2013

Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

Baza legala: pct. 52 , alin. (1) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1, alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1, alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Baza legala: art. 206^20 din Codul fiscal si pct. 82, alin. (22) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.

Baza legala: art. 206^58 din Codul fiscal si pct. 111, alin. (25) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă. Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Baza legala: art. 206^50 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Baza legala: pct. 113.1, alin. (11) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Baza legala: pct. 113.1, alin. (13) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Baza legala: art. 206^64 din Codul fiscal si pct. 117.2, alin. (9) din HG 1620/2009

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 22 aprilie 2013:

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent  (sistem  VOES). Se depune de persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.

Baza legala: art. 152^4, alin. (7) din Codul fiscal

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 25 aprilie 2013:

– Declaratia 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna martie sau in trimestrul I 2013, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare.

Baza legala: OPANAF nr. 1529/2012

……………………………………………………..

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2013 sau trimestrului I 2013.

Baza legala: OPANAF nr. 1950/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 104 – Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, cu termen trimestrial, se completează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13, lit. c) şi e) din Codul Fiscal, respectiv de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Baza legala: OPANAF nr. 1.950/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii martie 2013 sau trimestrului I 2013.

Baza legala: OMFP nr. 1.045/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2013.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012

……………………………………………………..

– Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2013 sau trimestrului I 2013.

Baza legala: art. 156^2 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 februarie 2013;

……………………………………………………..

– Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin.(7) al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala: OPANAF nr. 418/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2013.

Baza legala: art. 156^4 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

……………………………………………………..

Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestriala.

Baza legala: OPANAF nr. 3.596/2011.

……………………………………………………..

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Baza legala: art. 52, alin. (3); art. 52^1, alin. (4); art. 77, alin. (6); art. 79, alin. (3); art. 116, alin.(5) din Codul fiscal

……………………………………………………..

– Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului I 2013.

Baza legala: art. 34, alin. (8) si art. 34, alin. (5), lit. c) din Codul fiscal

……………………………………………………..

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Baza legala: art. 206^56 din Codul fiscal

……………………………………………………..

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Baza legala: art. 206^47, alin. (5) din Codul fiscal

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 30 aprilie 2013:

– Depunerea Situaţiilor financiare anuale pentru anul 2012. Se depun de instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial,  subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din Legea 82/91, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Baza legala: Legea 82/1991, OMFP 52/2012, OMFP nr. 40/2013;

……………………………………………………..

– Declaratia 120 – Decontul privind accizele. Se depune anual de operatorii economici plătitori de accize.

  Baza legala: art. 219 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 1950/2012;

……………………………………………………..

– Declaratia 130 – Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formular 130. Se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă.

Baza legala: art. 219 din Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012.

……………………………………………………………………………………………………….

Parerea ta este importanta pentru mine. Lasa un comentariu!

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Calendar depunere declaratii cu termen in aprilie 2013 — 2 comentarii

  1. 096 se depune si de catre cei cu perioadă fiscală la trimestru, in luna aprilie, nu?
    Multumesc