Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2013

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2013

Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate dand clic AICI.

Până la 7  februarie 2013:

Declaratia 092Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 11 februarie 2013:

Declaratia 010Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

……………………………………………………..

Declaratia 020Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

Declaratia 070Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

Declaratia 096Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 15 februarie 2013:

Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

Baza legala: pct. 52 alin. (1) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1 alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1 alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Baza legala: art. 206^20 din Codul fiscal si pct. 82 alin. (22) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.

Baza legala: art. 206^58 din Codul fiscal si pct. 111 alin. (25) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă. Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Baza legala: art. 206^50 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Baza legala: pct. 113.1 alin. (11) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Baza legala: pct. 113.1 alin. (13) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Baza legala: art. 206^64 din Codul fiscal si pct. 117.2, alin. (9) din HG 1620/2009

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 25 februarie 2013:

Declaratia 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicarii sistemului TVA la încasare. Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA înregistrate în “Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare” a caror perioada fiscala este luna si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna ianuarie 2013, în vederea iesirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 martie 2013.

Baza legala: art. 1563 alin. (12) si art. 1342 alin. (4) din Codul fiscal

……………………………………………………..

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie.

Baza legala: OPANAF nr. 1950/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit. Se depune de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

Baza legala: art. 34 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;  OPANAF nr. 1.950/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2013.Se depune de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum si de instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Baza legala: OMFP nr. 1.045/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013. Se depune de persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013. Se depune de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA precum si de cei care au solicitat scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Baza legala: art. 156^2 din Codul Fiscal si OPANAF 1790/2012.

……………………………………………………..

Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: art. 156^3 din Codul Fiscal si OPANAF nr. 30/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 306 – Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Baza legala: OPANAF  6/2010

……………………………………………………..

Declaratia 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată.

Se depune de:

‐ persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
‐ locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr‐un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
‐ persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

Baza legala: pct. 53 alin. (7) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153, alin. (9), lit. a) ‐ e)  din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Baza legala: OPANAF nr. 418/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 390 VIES– Declaraţia recapitulativă privind privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna ianuarie 2013. Se depune de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Baza legala: art. 156^4 din Codul Fiscal si OPANAF nr. 76/2010;

……………………………………………………..

Declaratia 392 ADeclaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 Codul Fiscal, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.

Baza legala: art. 156^3 alin. (4) din Codul Fiscal si OPANAF nr. 1.081/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 392 B – Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul Fiscal, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Baza legala: art. 156^3 alin. (5) din Codul Fiscal si OPANAF nr. 1.081/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 393 – Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …. Se depune către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul Fiscal, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Baza legala: art. 156^3 alin. (6) din Codul Fiscal, si OPANAF nr. 1.081/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Baza legala: OPANAF nr. 3.596/2011.

……………………………………………………..

 – Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de catre plătitorii de următoarele venituri:

 • din drepturi de prop. intelectuală;
 • din contracte/ convenţii civile şi de agent;
 • expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 • obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică
 • din premii şi jocuri de noroc
 • obţ. de nerezidenţi
 • din alte surse

Baza legala: art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin.(5) din Codul fiscal

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 28  februarie 2013:

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Se depune de plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor.

Baza legala: art.119, alin. (1) din Codul Fiscal si pct. 15^1 din HG 44/2004

……………………………………………………..

Declaratia 172 – Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate, avizată de Agenţia Domeniilor Statului. Se depune de către plătitorii de redevenţă, beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.

Baza legala: OPANAF nr. 8/2013;

……………………………………………………..

Declaratia 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit. Se depune de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, precum si de intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Baza legala: art. 93 alin. (2) din Codul fiscal si OPANAF nr. 1.913/2012;

……………………………………………………..

Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe.Se depune de persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania.

Baza legala: art.124, alin. 2 din Codul Fiscal si OMFP nr. 460/2004;

……………………………………………………..

Declaratia 400 – Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate. Se depune de plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru platile facute anul trecut (2012).

Baza legala: art. 119 alin. 1^1 din Codul Fiscal si OMEF nr. 564/2007.

……………………………………………………………………………………………………….

Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2013

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Calendar depunere declaratii cu termen in februarie 2013 — 6 comentarii

 1. eu sunt inregistrata în scopuri de TVA cu perioadă fiscală la trimestru. pot depune declaratia 096 ca sa anulez inregistrarea, sau trebuie sa astept pana pe 1 aprilie 2013? am cifra de afaceri pe 2012 sub plafonul de 65000 euro.

 2. Intrebare: S.C. platitoare de impozit pe profit pana la 31.01.2013 devine platitoare de impozit pe veniturile microintrprinderilor. Pt. perioada ian. 2013 depune decl. 101 pana la 25.03.2013. Mai depune cumva si decl. 100 pana la 25.02.2013 sau direct 101 in martie?

  Multumesc.

  • Pana pe 25.03.2013 se depune declaratia 101 pentru anul 2012 (ianuarie – decembrie 2012). Nu are legatura cu ianuarie 2013.
   In legatura cu declaratia 100, dupa parerea mea, anul acesta cred ca va fi o depunere atipica, adica:
   -pentru ianuarie 2013, trebuie sa depuneti D 100 pana la 25.03.2013 cu impozit pe profit
   -pentru februarie – martie 2013, trebuie sa depuneti D 100 pana la 25.04.2013 cu impozit pe micro.
   Dar inca nu se stie ce hotarare va lua ANAF. Eu zic mai asteptam decizia ANAF in aceasta privinta.
   Nu uitati ca trebuie sa depuneti declaratia 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni” privind optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor”.
   Sfatul meu este ca periodic sa va verificati vectorul fiscal si fisa platitorului.
   Ceea ce am zis pana acum este strict parerea mea, nu am vazut publicata o informatie oficiala. Oricum eu va voi anunta din timp. Dvs trebuie doar sa urmariti articolele postate pe site cat mai des, daca se poate zilnic.