Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2013

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2013

Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate dand clic AICI.

Până la 9 ianuarie 2013:

Declaratia 092Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Până la 10 ianuarie 2013:

Declaratia 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Codul Fiscal si OMEF nr. 2.296/2007;

……………………………………………………………………………

Declaratia 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Codul Fiscal si OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………………………………

Declaratia 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Codul Fiscal si OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………………………………

Declaratia 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire (65.000 euro) prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Codul Fiscal si OPANAF nr. 1768/2012.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Până la 15 ianuarie 2013:

Declaratia 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit. Se depune de către persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal.

Baza legala: art. 61 alin.(2) din Codul Fiscal si OPANAF nr. 2333/2007.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Până la 25 ianuarie 2013:

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2012.

Atentie! Declaratia 100 in format PDF a fost actualizata.

Baza legala: OPANAF nr. 101/2008;

……………………………………………………………………………

Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2012.

Baza legala: OMFP nr. 1.045/2012;

……………………………………………………………………………

Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial sau anual pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2012 sau semestrului II 2012, după caz.

Baza legala: art. 1562 din Codul Fiscal si OPANAF nr. 3.665/2011.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 decembrie 2012;

……………………………………………………………………………

Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: art. 1563 din Cod Fiscal si OPANAF nr. 30/2011;

……………………………………………………………………………

Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2012.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012;

……………………………………………………………………………

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2012.

Baza legala: art. 1564 Cod Fiscal si OPANAF nr. 76/2010;

……………………………………………………………………………

Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie, trimestrul IV, semestrul II 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară, trimestrială şi semestrială.

Baza legala: OPANAF nr. 3.596/2011;

……………………………………………………………………………

Declaratia 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul IV 2012.

Baza legala: OPANAF nr. 101/2008;

……………………………………………………………………………

Declaratia 225 – Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru trimestrul IV 2012.

Baza legala: OPANAF nr. 2.600/2010;

……………………………………………………………………………

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e)  din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala: OPANAF nr. 418/2012.

……………………………………………………………………………

Declaratia 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune de către notarii publici care au obligaţiacalculării,încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul II al anului 2012.

Baza legala: OPANAF nr. 892/2012.

……………………………………………………………………………

Declaratia 094 – Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Baza legala: art. 1561 din Codul Fiscal si OPANAF nr. 7/2010.

……………………………………………………………………………

Declaraţia privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2013 de către plătitorii de TVA.

Baza legala: art. 147, alin. (9) din  Codul Fiscal;

……………………………………………………………………………

Declaratia 097 – Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri obţinută în această perioadă este sub plafonul de 2.250.000 lei care sunt obligaţi să aplice sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013.

Baza legala: OPANAF 1529/2012.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Până la 31 ianuarie 2013:

Declaratia 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit sau plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii sau impozit pe profit.

Baza legala: art. 1122 si art. 1128 din Codul Fiscal.

……………………………………………………………………………

Declaratia 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit. Se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49, alin. (9), art. 81 din Codul Fiscal.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012.

……………………………………………………………………………

depunerea formularului 012 – “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”, de catre contribuabilii care opteaza pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial
Obs. Optiunea este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului trimestrial, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.

Baza legala: art. 34 alin. (3) din Cod fiscal

…………………………………………………………………………..

– depunerea formularului 600 – Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” de catre persoanele fizice autorizate (inclusiv întreprinderile individuale si membrii întreprinderilor familiale), cele care desfasoara profesii libere, persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila în partida simpla, în vederea stabilirii obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale.
OBS. Persoanele fizice care nu se mai încadreaza în niciuna din situatiile mentionate mai sus sau se afla în situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010, sau sunt asigurati în sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, depun formularul 601 – “Cerere de încetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, în vederea scoaterii din evidenata fiscala privind contributia de asigurari sociale.

Baza legala: art. 29621 alin. (1) lit. a)-e), art. 29625 alin. (1), art. 29621 alin. (2) Cod fiscal, OPANAF nr.
874/2012, OMFP nr. 882/2012, OPANAF nr. 1714/2012]

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Calendar depunere declaratii cu termen in ianuarie 2013 — 20 de comentarii

 1. 010- pentru depasire plafon 100.000 euro termen 31.01.2013?

 2. – Declaratia 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

  Baza legala: art. 152, alin. (7) din Codul Fiscal si OPANAF nr. 1768/2012.

  Intrebarea mea este: doar cei care sunt cu perioada luna calendaristica ??? Eu am la trimestru si nu stiu daca se depune !!!

 3. Am si eu o intrebare,daca ma puteti ajuta,am o firma care de la 01.08.2012 a fost scoasa de la TVA,acum am vazut ca trebuie depusa o declaratie 311,numai ca dupa cum am citit,trebuia sa o depun in septembrie? Eu am aflat de scoatere cand am vrut sa depun declaratia 300 in octombrie,as putea sa o depun si acum?

  • Declaratia 311, se depune, potrivit art.156.3, alin. (10) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care NU au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziții de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt
   obligate la plata taxei pe valoarea adăugată
   .
   Declarația se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate şi/sau achizițiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoana este obligată la plata taxei.

 4. Inca o intrebare,decl.230 care se depune de Persoanele fizice se depune obligatoriu sau este optional transferul a 2% din impozit?

  • Este optionala aceasta declaratie. Dar, dupa parerea mea, este bine sa o depuneti pentru susținerea unei entități nonprofit, cum ar fi SMURD-ul de exemplu. Parerea mea.

 5. Buna ziua!
  Am depus declaratia D100 si am primit urmatoarea recipisa:

  Au fost identificate urmatoarele ERORI:
  E: obligatie (1) [cod_oblig=103 scadenta=25.01.2013]
  eroare regula: R15.1: incepand cu 12.2012 cod obligatie = 103 nu poate fi folosit pt. luna 12

  Ce trebuie sa fac ca declaratia sa fie valida?
  Va multumesc!

  • Cititi cu atentie acest articol < <
   Contribuabilii care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial nu vor mai completa şi depune formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru trimestrul IV până la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea şi plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”.

 6. Am o societate comerciala care are un teren intravilan de vanzare,cumparatorul are si societate comerciala.Cum este mai bine sa se faca factura pe societate sau pe persoana fizica,si cum anume,se calculeaza ceva anume?