Calendar depunere declaratii cu termen in martie 2013

libris.ro
★ ★ ★Calendar depunere declaratii cu termen in martie 2013 – republicare din 01.03.2013

Ultimele variante ale declaratiilor fiscale, actualizate la zi pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale” , aflata in meniul superior.

Până la 1 martie 2013:

Declaraţie pe propria răspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31.12.2012 şi nu au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale.

Baza legala: OMFP 40/2013.

 ……………………………………………………………………………………………………….

Până la 7 martie 2013:

Declaratia 092Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

  ……………………………………………………………………………………………………….

Până la 11 martie 2013:

Declaratia 010Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

……………………………………………………..

Declaratia 020Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

Declaratia 070Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

……………………………………………………..

Declaratia 096Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

……………………………………………………………………………………………………….

Până la 15 martie 2013:

Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

Baza legala: pct. 52 alin. (1) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1 alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala:  pct. 77^1 alin. (1) din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Baza legala: art. 206^20 din Codul fiscal si pct. 82 alin. (22) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă. Se depune de operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final pentru alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.

Baza legala: art. 206^58 din Codul fiscal si pct. 111 alin. (25) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă. Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Baza legala: art. 206^50 din Codul fiscal

……………………………………………………..

Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Baza legala: art. 206^55 din Codul fiscal si pct. 109 din HG 44/2004

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Baza legala: pct. 113.1 alin. (11) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă. Se depun de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Baza legala: pct. 113.1 alin. (13) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă. Se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Baza legala: art. 206^64 din Codul fiscal si pct. 117.2, alin. (9) din HG 1620/2009

……………………………………………………..

Declaratia 204 – Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul 2012.

Baza legala: art. 86 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.913/2012.

 ……………………………………………………………………………………………………….

Până la 25 martie 2013:

Declaratia 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 112 indice (1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la  plata impozitului pe venit microîntreprinderi.

Baza legala: art. 112 indice 2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

……………………………………………………..

– Declaratia 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna februarie 2013, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 aprilie 2013.

Baza legala: OPANAF nr. 1529/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie.

Baza legala: OPANAF nr. 1950/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, pentru anul 2012. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15).

Baza legala: art. 35 alin. (1) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012;

……………………………………………………..

IMPORTANT

– Declaratia 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, pentru luna ianuarie 2013. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 112 indice (1)  şi începând cu 1 februarie 2013 au devenit plătitori de impozit pe venit microîntreprinderi.

Baza legala: art. 112 indice 2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

……………………………………………………..

– Declaratia 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2013.

Baza legala: OMFP nr. 1.045/2012;

……………………………………………………..

– Declaratia 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013.

Baza legala: OPANAF nr. 52/2012;

……………………………………………………..

– Declaratia 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013.

Baza legala: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 februarie 2013;

……………………………………………………..

– Declaratia 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

……………………………………………………..

Declaratia 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin.(7); al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Baza legala: art. 156^3  Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala: OPANAF nr. 418/2012;

……………………………………………………..

Declaratia 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2013.

Baza legala: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

……………………………………………………..

Declaratia 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Baza legala: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

……………………………………………………..

– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

– Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs

– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2013

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

– Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Calendar depunere declaratii cu termen in martie 2013 — 2 comentarii

  1. Buna ziua,am si eu o nelamurire cu privire la 010,nu am depasit plafonul de 65.000 euro,deci de la 01 februarie 2013 devin microintreprindere,dar am un numar de angajati la 31.12.2012 de 10 ,iar la 01.02.2013 am 11,deci pot sa trec la impozit pe microintreprindere?

    • Raspunsul la intrebarea dvs il gasiti in articolul publicat pe site in data de 25.01.2013 ” Microintreprinderea – modificari legislative 2013 “. Folositi casuta Cauta pe site aflata in partea stanga sus, pe pagina principala.