Scutirea de la plata CAS datorate de angajatori

★ ★ ★ OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri la art. 5 lit. c) din OUG nr. 6/2011, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de scutirea de la plata CAS ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Noua versiune a aplicatiei REVISAL

★ ★ ★ În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile HG 500/2011: ★ ★ … Continuarea

HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

★ ★ ★ Art. 1 Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta. ★ ★ ★ … Continuarea

Sistemul simplificat de contabilitate (OMFP nr. 2.239/2011 – M.O. nr. 522/25.07.2011)

★ ★ ★ Sistemul simplificat de contabilitate (OMFP nr. 2.239/2011 – M.O. nr. 522/25.07.2011) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi ★ ★ ★ ★ ★ ★