Ce modificari va suferi declaratia 112

libris.ro
★ ★ ★Ce modificari va suferi declaratia 112Ce modificari va suferi declaratia 112 având în vedere modificările aduse Codului Fiscal de OG 8/2013, unele propuneri primite de la reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi de la unele direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, se propun următoarele:

a) introducerea informaţiilor referitoare la impozitul calculat şi reţinut, pe fiecare beneficiar de venit, în formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Astfel, toate informaţiile referitoare la calculul şi reţinerea obligaţiilor aferente veniturilor de natură salarială vor fi concentrate în formularul 112.

b) eliminarea din Nomenclatorul „Creanţe fiscale”, a două tipuri de creanţe, respectiv: „contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71, lit. d) din Codul Fiscal“ precum şi „impozitul aferent veniturilor din activităţi agricole potrivit prevederilor art. 71, lit. d) din Codul Fiscal”;

c) completarea categoriilor de condiţii de muncă, din „Anexa Angajator” a declaraţiei, cu o nouă categorie, „alte condiţii de muncă”;

d) modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului“,  prin:

  • eliminarea tipului de asigurat care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal;
  • completarea cu două tipuri de asigurat şi anume: „personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept de pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale” şi „persoane fizice care realizează venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi şi care achită contribuţiile sociale individuale potrivit art. 296^19 alin. (1^13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”.

e) completarea Nomenclatorului „Tip asigurat“ cu un nou tip de asigurat “Administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”;

f) adaptarea secţiunii C, din „Anexa Asigurat” a declaraţiei, astfel încât să permită declararea separată, pentru aceeaşi persoană, a fiecărui tip de venit realizat pentru luna de raportare (secţiunea C devine repetitivă);

g) modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Formularul 112, astfel modificat, urmează să fie utilizat începând cu obligaţiile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului.

Reminder!

Prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din 21.08.2012, a fost aprobat modelul şi conţinutul Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, care se utilizează pentru obligaţiile datorate începând cu 1 iulie 2012.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit legii.

Pentru anul 2012, declararea impozitului pe veniturile din salarii, pentru fiecare beneficiar de venit, se face prin utilizarea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

Sursa: ANAF

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.