Ce noutati au aparut in declaratia 101

libris.ro
★ ★ ★Ce noutati au aparut in declaratia 101Ce noutati au aparut in declaratia 101 odata cu aparitia OPANAF 4024/2014 care modifica OPANAF 1950/2012, incepând cu declararea obligaţiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014:

  • Instrucţiunile de completare a declaratiei 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit , s-au modificat astfel:

Contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislaţia contabilă in vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pană la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.
rândul 14 „Amortizare fiscală” se completează şi cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, in cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe
rândul 15 „Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă” se completează in cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

persoana juridică beneficiară înscrie şi suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, proporţional cu activele şi pasivele transferate, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
persoana juridică cedentă inscrie partea din suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele şi pasivele .menţinute, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  • S-au introdus noi rânduri:

– rândul 20.1 in care se inscriu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică romană, in condiţiile prevăzute de art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
– rândul 20.2 in care se inscriu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată intr-un stat terţ, in condiţiile prevăzute de art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003 , cu modificările şi completările ulterioare
– rândul 20.3 in care se inscriu veniturile din dividende primite de la o filială situată intr- un stat membru U.E., in condiţiile prevăzute de art. 20A1 „Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
– rândul 21 in care se inscriu veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare, in condiţiile prevăzute de art. 20 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
– rândul 22 in care se inscriu veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau a unei persoane juridice străine situate intr-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, in condiţiile prevăzute de art. 20 lit. h) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

  • la rândul 45.2.1 se inscrie suma ce reprezintă scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit, in conformitate cu prevederile art. 19A4 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
  • Sumele reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, in limita prevăzută la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 sunt evidenţiate astfel:

la rândul 47.1 sumele din anul curent
la rândul 47.2 sumele reportate din perioada precedentă

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.