Cec pentru ridicare numerar multiplu – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★Cec pentru ridicare numerar multiplu

Reminder

Cec pentru ridicare numerar multiplu este o aplicaţie dezvoltata de ANAF pentru prelucrarea asistată, validarea şi listarea cecurilor pentru ridicare numerar conform OMFP nr. 1801/2014. Programul a fost actualizat in data de 25.04.2016.

Programul poate fi descarcat de pe pagina: Formulare si programe utile

Formularul Carnet de cecuri pentru ridicare numerar, cod 14.20.06/TS, prevăzut în Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor nr. 1.801/1995 a fost inlocuit cu formularul Cec pentru ridicare numerar multiplu, cod 14.20.06/TS.

Unităţile Trezoreriei Statului eliberează instituţiilor publice sume în numerar pe bază de Cec pentru ridicare numerar multiplu, cod 14.20.06/TS, numai după epuizarea stocurilor de carnete de cecuri pentru ridicare numerar.

Foarte important! Formularul Cec pentru ridicare numerar multiplu se tipăreşte pe o singură faţă, prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia instituţiilor publice de Ministerul Finanţelor Publice.

Formularul Cec pentru ridicare numerar multiplu se utilizează de către instituţiile publice la ridicarea de numerar de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea efectuării de plăţi potrivit prevederilor legale în vigoare.

Se întocmeşte în două exemplare, în lei, fără zecimale, din care un exemplar se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru ridicarea de numerar şi un exemplar rămâne la instituţia publică. Răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise de instituţia publică în cele două exemplare ale cecului pentru ridicare numerar multiplu sunt diferite revine exclusiv persoanelor desemnate de instituţia publică să semneze şi ştampileze documentul în rubrica “Instituţie publică – Semnătura şi ştampila”.

Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia preluării informaţiilor de pe formularul “Cec pentru ridicare numerar multiplu” în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către instituţia publică.

În coloana “COD PROGRAM” se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile de către instituţiile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica “Cod program” se completează cu “0000000000”.

Coloanele “COD ANGAJAMENT” şi “INDICATOR ANGAJAMENT” se completează cu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare numai de către instituţiile publice înrolate în sistemul “Controlul angajamentelor bugetare”.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.