Contractul colectiv de munca

libris.ro
★ ★ ★Art. 229 din Codul muncii prevede:
(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.
_______interpretare juridica_______
1. Din perspectiva naturii juridice, contractul colectiv de muncă este, atât un act juridic cât şi un izvor de drept.
2. Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă, având pe de o parte un caracter normativ, iar pe de altă parte un caracter contractual.
3. Din punctul de vedere al naturii juridice, contractul colectiv de muncă reprezintă un act sui generic.
4. Contractul colectiv de muncă are caracter sinalagmatic, întrucât dă naştere la obligaţii reciproce. Contractul colectiv de muncă este cu titlu oneros şi comutativ.
5. Contractul colectiv de muncă se încheie în scris ad validitatem.
6. Durata contractelor individuale de munca nu face obiectul negocierii colective, si prin urmare, contractul colectiv de munca la nivel de unitate nu poate contine reglementari cu privire la acest aspect.
7. Încheierea contractului colectiv de muncă, indiferent de nivel, nu este obligatorie.
8. Încheierea contractului colectiv de muncă nu reprezintă o consecinţă obligatorie a negocierii colective.
9. Obligaţia de a negocia contractul colectiv de muncă este o obligaţie de diligenţă, iar nu de rezultat. Prin urmare, încheierea contractului colectiv de muncă nu este obligatorie.
10. Dacă interpretarea contractului colectiv de muncă nu se poate face prin consens, urmează a se aplica dispoziţiile dreptului comun, adică art. 977-985 din Codul civil.
11. O primă regulă aplicabilă interpretării contractului colectiv de muncă este interpretarea prin consens, cu consecinţa acordului părţilor cu privire la clauza neclară.
12. Incheierea contractelor colective de munca este carmuita de principiul autonomiei de vointa si de principiul libertatii de negociere a partilor.

Pentru mai multe detalii accesati sursa: www.codulmuncii.ro

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.