Contributia la sanatate a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

libris.ro
★ ★ ★Aspecte in contextul prevederilor art. 29632 de la capitolul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
Persoanele care nu realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. I – III de la titlul IX2 din Codul fiscal (adica venituri de natura salariala, pensii mai mari de 740 lei, venituri din activitati independente si agricole, alte venituri), venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, precum si venituri din pensii mai mici de 740 lei si nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.
Asadar, persoanele fizice care nu realizeaza venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara.
Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata este stabilit la 700 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2012, potrivit Hotarârii de Guvern nr. 1225/2011.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia.
Contributiile sociale datorate de persoanele fizice se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza carora sunt luati în administrare contribuabilii (organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla adresa unde îsi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu), în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.

Sursa: DGFP Arges

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.