Cum calculez impozitul pentru veniturile din activitati agricole?

libris.ro
★ ★ ★Cum calculez impozitul pentru veniturile din activitati agricole?Cum calculez impozitul pentru veniturile din activitati agricole?

 Exemplul nr. 1

O persoană fizică deţine o exploataţie de 50 ha cereale, grâu şi porumb şi 110 capete vaci.

a) Pentru primele 2 ha din grupa cereale, venitul este neimpozabil conform art. 72, alin. (2) din Codul fiscal. Pentru următoarele 48 ha, se aplică norma de venit de 449 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 48 ha x 449 lei/ha = 21.552 lei;
 • impozit = 21.552 lei x 16% = 3.448 lei.

b) Pentru primele două capete de vaci, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 108, se aplică norma de venit de 453 lei/cap animal conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venitul anual impozabil = 108 capete x 453 lei/cap de animal = 48.924 lei;
 • impozit = 48.924 x 16% = 7.828 lei;
 • total impozit 3.448 lei +7.828 lei= 11.276 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 5.638 lei.

 Exemplul nr. 2

O persoană fizică deţine o suprafaţă de teren cultivată cu legume în câmp (roşii, ardei şi varză) în suprafaţă de 2 ha, 250 capete ovine şi 100 capete porci.

a) Pentru primele 0,5 ha teren cultivat cu legume, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 1,5 ha, se aplică norma de venit de 4.001 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 4.001 lei = 6.002 lei;
 • impozit = 6.002 x 16% = 960 lei.

 b) Pentru primele 10 capete de oi, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 240, se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 240 capete x 65 lei/cap de animal = 15.600 lei;
 • impozit = 15.600 lei x 16% = 2.496 lei.

c) Pentru primele 6 capete de porci, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 94, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 177 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 94 capete x 177 lei = 16.638 lei;
 • impozit = 16.638 lei x 16% = 2.662 lei;
 • total impozit 960 lei+2.496 lei+2.662 lei = 6.118 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 3.059 lei.

 Exemplul nr. 3

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3 ha livadă cu pruni şi meri pe rod, 2,5 ha teren cultivat cu vie pe rod şi 250 de păsări de curte.

a) Pentru primele 1,5 ha teren cu livadă de pomi pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 1,5 ha, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 4.709 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 4.709 lei/ha = 7.064 lei;
 • impozit = 7.064 lei x 16% = 1.130 lei.

b) Pentru primele 0,5 ha de teren plantat cu vie pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 2 ha, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 1.385 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 2 ha x 1.385 lei/ha = 2.770 lei;
 • impozit = 2770 lei x 16% = 443 lei.

 c) Pentru primele 100 de păsări, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 150, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 3 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 150 capete x 3 lei/cap de animal = 450 lei;
 • impozit = 450 lei x 16% = 72 lei;
 • total impozit 1.130 lei + 443 lei + 72 lei = 1.645 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 822 lei.

 Exemplul nr. 4

O persoană fizică deţine 250 de familii de albine, 3 porci şi 40 de păsări. De asemenea a dat în arendă 50 de ha de teren cultivat cu cereale.

Pentru terenul arendat, persoana nu datorează impozit pe veniturile din activităţile agricole ci impozit pe veniturile obţinute din arendarea bunurilor care conform prevederilor Codului Fiscal poate fi reţinut la sursă de arendaş sau declarat şi plătit la organul fiscal de arendator pe baza formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” – completată pe baza datelor din evidenţa în partidă simplă pe care are obligaţia de a o conduce.

a) Pentru primele 50 de familii de albine, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 200, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 98 lei/familie de albine conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 200 familii albine x 98 lei/familie = 19.600 lei;
 • impozit = 19.600 lei x 16% = 3.136 lei.

b) Deoarece numărul de porci deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din CF, persoana fizică nu datorează impozit.

c) Întrucât numărul de păsări de curte deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din CF, persoana fizică nu datorează impozit;

 • total impozit = 3.136 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 1.568 lei.

 Exemplul nr. 5

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 1,2 ha teren cultivat cu legume în spaţii protejate, 5 ha livadă cu pomi pe rod şi 90 de păsări.

a) Pentru primele 0,2 ha teren cultivat cu legume în spaţii protejate, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 1 ha, se aplică norma de venit de 8.033 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 1 ha x 8.033 lei = 8.033 lei;
 • impozit = 8.033 x 16% = 1.285 lei.

b) Pentru primele 1,5 ha teren cu livadă de pomi pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 3,5 ha, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 4.709 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 3,5 ha x 4.709 lei/ha = 16.482 lei;
 • impozit = 16.482 lei x 16% = 2.637 lei.

c) Deoarece numărul de păsări deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică nu datorează impozit;

 • total impozit 1.285 lei + 2.637 lei = 3.922 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 1.961 lei.

 Exemplul nr. 6

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3 ha teren cultivat cu leguminoase pentru boabe (fasole), 5 ha cultivate cu sfeclă de zahăr şi 2 vaci.

a) Pentru primele 1,5 ha teren cultivat cu leguminoase pentru boabe, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 1,5 ha, se aplică norma de venit de 801 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 801 lei = 1.202 lei;
 • impozit = 1.202 x 16% = 192 lei.

b) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu sfeclă de zahăr, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 3 ha, se aplică norma de venit de 697 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 3 ha x 697 lei = 2.091 lei;
 • impozit = 2.091 x 16% = 335 lei.

c) Întrucât numărul de vaci deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică nu datorează impozit;

 • total impozit 192 lei + 335 lei = 527 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie, în sumă de 263 lei, respectiv până la 15 decembrie, în sumă de 264 lei.

 Exemplul nr. 7

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3 ha teren cultivat cu plante oleaginoase, 2,5 ha cultivate cu cartofi şi 8 porci.

a) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu plante oleaginoase, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 1 ha, se aplică norma de venit de 458 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 1 ha x 458 lei = 458 lei;
 • impozit = 458 x 16% = 73 lei.

b) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu cartofi, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 0,5 ha, se aplică norma de venit de 3.488 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 0,5 ha x 3.488 lei = 1.744 lei;
 • impozit = 1.744 x 16% = 279 lei.

c) Pentru primele 6 capete porci, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 2, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 56 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 2 capete x 56 lei = 112 lei;
 • impozit = 112 x 16% = 18 lei;
 • total impozit 73 lei + 279 lei + 18 lei = 370 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 185 lei.

 Exemplul nr. 8

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3,4 ha teren cultivat cu tutun, 3 ha cultivate cu hamei pe rod şi 30 capete caprine.

a) Pentru primul ha teren cultivat cu tutun, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 2,4 ha, se aplică norma de venit de 1.060 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 2,4 ha x 1.060 lei = 2.544 lei;
 • impozit = 2.544 x 16% = 407 lei.

b) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu hamei pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 1 ha, se aplică norma de venit de 1.483 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 1 ha x 1.483 lei = 1.483 lei;
 • impozit = 1.483 x 16% = 237 lei.

c) Pentru primele 10 capete caprine, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru restul de 20, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 23 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, astfel:

 • venit anual impozabil = 20 capete x 23 lei = 460 lei;
 • impozit = 460 x 16% = 74 lei;
 • total impozit 407 lei + 237 lei + 74 lei = 718 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 359 lei.

Sursa: DGFP Valcea

Cum calculez impozitul pentru veniturile din activitati agricole?

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentarii

Cum calculez impozitul pentru veniturile din activitati agricole? — Un comentariu