Declararea cifrei de afaceri prin formularul 094

libris.ro
★ ★ ★Declararea cifrei de afaceri prin formularul 094Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA,  au obligaţia depunerii formularului 094 – „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, pana pe 26 ianuarie 2015.

Formularul 094 care poate fi gasit AICI, se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie.

Formularul 094 semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Baza legală: art. 156^1 alin. (6) din Codulul Fiscal si OMFP 7/2010

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.