Declaratia 101 – Declaratie privind impozitul pe profit 2012

libris.ro
★ ★ ★Declaratia 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabili. Termenul de depunere al Declaraţiei privind impozitul pe profit este

25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv 25 martie 2013.

Atenţie! Contribuabilii care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial nu vor mai completa şi depune formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru trimestrul IV până la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea şi plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”.

Fac excepţie organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013..

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit ( declaratia 101) şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaratia 101 şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaţi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Declaratia 101 se depune la organul fiscal competent, în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Baza legala: OPANAF 1.950/2012

Sursa: DGFP Valcea

Declaratia 101 – Declaratie privind impozitul pe profit 2012, Declaratia 101 2012, termen depunere d 101

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Declaratia 101 – Declaratie privind impozitul pe profit 2012 — 2 comentarii

  1. care este adresa de transmitere on-line a D 101/2012?