Declaratia 101 – info util 2017

libris.ro
★ ★ ★Declaratia 101 Declaratia 101 – info util – Începând cu anul 2017 se introduce obligativitatea depunerii de către anumite categorii de contribuabili a Formularului (101) “Declaraţie privind impozitul pe profit”, inclusiv în situaţia în care se înregistrează numai venituri neimpozabile (pentru anul fiscal 2016)

DEPUNEREA Formularului (D101) “Declaraţie privind impozitul pe profit”, inclusiv în situaţia în care se înregistrează numai venituri neimpozabile

Baza legala:

  • Legea nr. 227 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OPANAF nr. 511 / 19.01.2017 privind modificarea si completarea OPANAF nr. 3698 / 2015 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal;
  • OPANAF nr. 3386 / 2016 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”.

OBLIGAŢIA DEPUNERII ŞI A PLĂŢII:

Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a), respectiv contribuabilii prevăzuţi la art. 15 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 227 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) cultele religioase, potrivit Legii nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată (parohii, mănăstiri ) şi pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a);

b) unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate şi pentru categoriile de venituri prevăzute la art.15 alin.(1) lit. b);

c) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari şi pentru categoriile de venituri prevăzute la art.15 alin.(1) lit. c);

d) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România si pentru categoriile de venituri prevăzute la art.15 alin.(1) lit. d;

e) organizaţiile nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale şi pentru categoriile de venituri prevăzute la art.15 alin.(2).

Termenul de depunere al acestei declaraţii este data de 25.02.2017.

ÎNREGISTRAREA CA PLĂTITOR IMPOZIT PE PROFIT

Contribuabilii menţionaţi mai sus au obligaţia depunerii la organul fiscal competent a Declaraţiei (010) – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – cod 14.13.01.10.11/1, în vederea înregistrării în vectorul fiscal cu obligaţia fiscală – impozit pe profit, începând cu data de 01.01.2016.

SANCŢIUNI NEDEPUNERE DECLARAŢII:

a) nedepunerea declaraţiilor de înregistare fiscală sau de menţiuni constituie contravenţie potrivit art.336, alin.(1), lit a) din Codul de procedură fiscală şi se sancţionează cu amendă:

  • de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari;
  • de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice.

b) nedepunerea formularului (101) “Declaraţie privind impozitul pe profit” constituie contravenţie potrivit art. 336, alin. (1), lit. b) din Codul de procedură fiscală şi se sancţionează cu amendă:

  •  de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari;
  •  de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice.

Sursa: ANAF

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.