Declaratia 230 – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★declaratia 230A fost actualizata aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Declaratia 230Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

prevazuta in OPANAF 3695/27.12.2016, versiunea 1.0.0.

Declaratia 230, precum si toate declaratiile fiscale in format PDF, actualizate la zi , pot fi descarcate de pe pagina “Descarca declaratii fiscale“, aflata in meniul superior.

Declaratia 230 se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Foarte important! Prin OPANAF 4018/2014 a fost abrogata posibilitatea de  redirectionarea a 2% din impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor pentru contribuabilii care solicitau deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Termenul de depunere este anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Declaratia 230 se completează în două exemplare si se depune la:

  • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

Declaratia 230 se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Parerea ta este importanta pentru mine! Lasa un comentariu!

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.