Declaratia 402 – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★microintreprindereaDeclaratia 402 – Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora , rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România conform OMFP nr. 2727/ 2015, începând cu anul de raportare 2015 – a fost actualizata în 26.02.2016.

Declaratia 402 in format PDF, actualizata la zi, poate fi descarcata de pe pagina ” Descarca declaratii fiscale “.

I. Depunerea declaraţiei
1. Modul de depunere
(1) Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, denumiţi în continuare entităţi raportoare, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin completarea declaraţiei informative, informaţiile necesare realizării schimbului automat de informaţii, cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din România în calitate de administratori sau funcţii de conducere asimilate administratorilor, potrivit legislaţiei în vigoare în România.
(2) Persoanele, denumite în continuare beneficiari de venit, pentru care se completează declaratia 402, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care:
– au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar şi din orice alte activităţi dependente, la entităţile raportoare din România;
– au realizat venituri de la entităţile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activităţii de conducere şi administrare, exercitate în sensul legislaţiei în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administraţie).

Declaratia 402 se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care are ataşat fişierul XML.

Declaratia 402 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Declaratia 402 se poate depune şi pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la prezentul ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat, se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.

Declaratia 402 se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.

2. Termenul de depunere
Anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.