Declaratia 600 – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D600_XML_v101_020215.pdfDeclaratia 600 ” Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” conform OPANAF nr.3696/27.12.2016 (începând cu anul de raportare 2017), a fost actualizata in data 11.01.2017.

Ultima versiune a Declaratiei 600 precum si a declaratiilor fiscale in format PDF pot fi descarcate de pe pagina Descarca declaratii fiscale aflata in meniul superior.

În conformitate cu prevederile art.296^21 alin.(1) din Codul fiscal, declaratia 600 se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:

  • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
  • membrii întreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activități economice;
  • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I ‐ III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii declarației.

Declaratia 600 se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaratia 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declaratia 600 se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale.În acest caz, data depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor, conform art. 83 alin. (3^1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.