Documente necesare pentru depunerea bilantului la ghiseu

libris.ro
★ ★ ★–  Rezumatul bilantului (prima pagina) listat, semnat si stampilat;

–  CD-ul care contine formatul PDF cu fisierul XML  atasat,  si fisierul ZIP;

In functie de tipul situatiilor financiare si a raportarilor anuale depuse de entitati, fisierul ZIP va contine documentele cerute de lege, astfel:

            a) pentru  situatiile financiare anuale forma lunga – intocmite de entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre  cele 3 criterii de marime prevazute de art.3 alin(1) din OMFP 3055/2009, si anume: totalul activelor: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, numarul mediu salariati: 50, fisierul ZIP va contine:

             – situatia modificarii capitalului propriu;

             – situatia fluxului de numerar;

             – notele explicative la situatiile financiare (cele 10 note conform OMFP 3055/2009, Sectiunea 5, art.335 la  pagina 158);

               – o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

              – raportul administratorilor

              – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

              – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

b) pentru  situatiile financiare forma prescurtata – intocmite de entitatile care la data bilantului  nu depasesc limitele a doua dintre  cele 3 criterii de marime prevazute de art.3, alin. (1) din OMFP 3055/2009, si anume:  totalul activelor: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, numarul mediu salariati: 50, fisierul ZIP va contine:

            – notele explicative la situatiile financiare (cele 10 note conform OMFP 3055/2009, Sectiunea 5, art.335 la  pagina 158;

            – o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

            – raportul administratorilor

            – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

            – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile

c) pentru situatiile financiare forma simplificata – intocmite de entitatile care in exercitiul financiar  precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afacerii neta sub echivalentul in lei a sumei de 35000 euro inclusiv si totalul activelor sub echivalentul in lei a sumei de 35000 euro si care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, fisierul ZIP va contine:

            – notele explicative la situatiile financiare( cele 10 note conform OMFP 3055/2009, Sectiunea 5, art.335 la  pagina 158;

            – o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

            – raportul administratorilor

            – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

            – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

d) pentru raportarile anuale (OPANAF 1878/2010),  intocmite de:

            – entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conf art.27, alin(3)  din Legea contabilitatii 82/1991(sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptiile prevazute de lege; filialele consolidate ale unei societati mama cu sediul in strainatate, precum si filialele filialelor, cu exceptiile prevazute de lege).

          – persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;

         – subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European;

Fisierul ZIP va contine:

            – situatia modificarii capitalului propriu (pentru forma lunga);

            – situatia fluxului de numerar (pentru forma lunga)

           – notele explicative la situatiile financiare (cele 10 note conform OMFP 3055/2009, Sectiunea 5, art.335 la  pagina 158);

            – o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea   pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

            – raportul administratorilor;

            – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

            – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

e) pentru situatiile financiare depuse de persoane juridice fara scop patrimonial (ong-uri)

            – notele explicative la situatiile financiare;

         – o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale;

            – raportul administratorilor;

            –  procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale;

            – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

Atentie! Documentele din fisierul ZIP trebuie sa fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii, stampilate si scanate alb-negru, lizibil.

Baza legala:

  • OMFP 52/2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale MFP;
  • OMFP 1878/22.06.2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27, alin (3) din Legea contabilitatii nr.82/1991;
  • Legea contabilitatii 82/1991,
  • OMFP 1969/10.12.2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

Termenul de depunere:

– pentru societãţile comerciale, societãţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare  –  30 mai 2012.

– pentru celelalte persoane de la art. 1 din Legea nr. 82/1991- 30 aprilie 2012. Subunitãţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate, cu excepţia subunitãţilor deschise în România de societãţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitãţile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Pentru nedepunerea situatiilor financiare si a raportarilor anuale constituie contravenţie si se sanctioneaza conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41, pct.2, lit.e) si art. 42 alin.(1) astfel :

  • cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendã de la 2.000 lei la 3.000 lei;
  •  cea referitoare la nedepunerea în termenul legal:

– cu amendã de la 300 lei la 1.000 lei, dacã perioada de întârziere este cuprinsã între 1 şi 15 zile lucrãtoare,

– cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacã perioada de întârziere este cuprinsã între 16 şi 30 de zile lucrãtoare,

– cu amendã de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacã perioada de întârziere depãşeşte 30 de zile lucrãtoare.

 

 

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.