Facilitati fiscale pentru obligatiile de plata accesorii aferente creantelor fiscale principale datorate la 30 septembrie 2015

libris.ro
★ ★ ★facilitati fiscalePrin OUG nr. 44/2015 se crează cadrul legal pentru ca orice persoană fizică, persoană juridică sau alte entităţi fără personalitate juridică aflate în dificultate să ajungă la zi cu plata taxelor şi impozitelor, beneficiind de anularea obligaţiilor de plată accesorii datorate şi neplătite, reprezentând:
1. penalităţi de întârziere;
2. o cotă de 54,2% din dobânzi;
3. o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate până la data intrării în vigoare a OUG nr. 39/2010, respectiv până la data de 1 iulie 2010, aferente obligaţiilor de plată principale, numite în continuare debite, restante la 30 septembrie 2015 sau plătite până la această dată, inclusiv cele declarate printr-o declaraţie rectificativă sau stabilite prin decizii de impunere emise după data de 21.10.2015 urmare unei inspecţii fiscale începute anterior acestei date.

Dacă intenţionaţi să beneficiaţi de anularea obligaţiilor de plată accesorii, vă recomandăm să notificaţi organul fiscal cu privire la intenţia de a beneficia de aceste facilităţi, pentru a beneficia şi de amânarea la plată în vederea anulării acestor obligaţii de plată accesorii, precum şi de neînceperea sau suspendarea executării silite, în baza decizei emise şi comunicate de organul fiscal.
Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute la articolul 3 alineat (3) din OMFP nr. 3831/2015.

Există patru situaţii în care puteţi beneficia de aceste facilităţi:
I. Pentru a beneficia de anularea accesoriilor restante la 30 septembrie 2015 aveţi următoarele obligaţii:
1. Plata până la data de 31 martie 2016 inclusiv a debitelor restante la 30 septembrie 2015;
2. Plata până la data de 30 iunie 2016 inclusiv a unei cote de 45,8% din dobânzile aferente debitelor restante la 30 septembrie 2015;
3. Plata unei cote de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii debitelor restante la 30 septembrie 2015, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal după data stingerii debitelor restante la 30 septembrie 2015, până la data de 5 a lunii următoare comunicării deciziei, dacă data comunicării acesteia este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, respectiv până la data de 20 a lunii următoare comunicării deciziei, dacă data comunicării acesteia este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună;
4. Plata debitelor restante cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
5. Depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
6. Depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Cererea de anulare a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi numită “cerere de anulare a accesoriilor” va cuprinde informaţiile prevăzute la articolul 4 alineatul (5) din OMFP nr. 3831/2015.

II. Pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente debitelor datorate până la 30 septembrie 2015 şi plătite până la această dată, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzile aferente debitelor cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 şi plătite până la această dată, sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015 inclusiv;
2. Plata până la data de 31 martie 2016 a unei cote de 45,8% din dobânzile aferente debitelor cu termene de plată la 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată.
3. Depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 inclusiv.

III. Pentru a beneficia de anularea accesoriilor datorate pentru diferenţe de obligaţii principale suplimentare declarate printr-o declaraţie rectificativă, scadente înaintea datei de 30 septembrie 2015, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. Depunerea declaraţiei rectificative până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
2. Plata până la 31 martie 2016 inclusiv a tuturor diferenţelor de obligaţii suplimentare declarate în declaraţia rectificativă;
3. Plata până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, unei cote de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor declarate suplimentar, dobânzi stabilite prin decizii comunicate până la data plăţiii obligaţiilor declarate suplimentar;
4. Plata unei cote de 45,8% din dobânzile datorate până la data plăţii diferenţelor de obligaţii declarate suplimentar, dobânzi care sunt stabilite prin decizii comunicate după data plăţii diferenţelor de obligaţii declarate suplimentar, până la data de 5 a lunii următoare comunicării deciziei, dacă data comunicării acesteia este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, respectiv până la data de 20 a lunii următoare comunicării deciziei, dacă data comunicării acesteia este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună;
5. Plata tuturor debitelor cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
6. Depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
7. Depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

IV. Pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente diferenţelor suplimentare stabilite prin decizii de impunere emise după data de 21.10.2015 urmare unei inspecţii fiscale începute anterior acestei date, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. Plata tuturor diferenţelor de obligaţii şi a unei cote de 45,8% din dobânzile aferente acestora stabilite prin decizia de impunere, până la data de 5 a lunii următoare comunicării deciziei, dacă data comunicării acesteia este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, respectiv până la data de 20 a lunii următoare comunicării deciziei, dacă data comunicării acesteia este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună;
2. Depunerea cererii de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale pot beneficia şi de anularea penalităţilor de întârziere şi a unei cote de 54,2% din dobânzi, în situaţiile menţionate la pct. III şi IV dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la aceste puncte, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.
Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii poate fi notificată organului fiscal, pentru a beneficia de aceleaşi facilităţi menţionate anterior în cazul notificării organului fiscal. Notificarea va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din OMFP nr. 3831/2015.
Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale pot beneficia, în baza cererii de anulare a accesoriilor, şi de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015 şi nestinsă la 30 septembrie 2015 inclusiv, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.
Diferenţele de obligaţii fiscale accesorii (45,8% din dobânzi) stabilite printr-o decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii se vor plăti utilizând numărul de evidenţă a plăţii care se generează prin programul de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul ANAF accesând Programe utile – “Formarea si preluarea pe documentele de plată a numărului de evidentă a plătii”.

Sursa: DGRFP Brasov – Facilitati fiscale

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.