Formularul 012 – informatii utile

libris.ro
★ ★ ★Formularul 012Formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a

impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune.
Formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.
Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Formularul 012 poate fi descarcat de pe pagina “Formulare si programe utile”, precum si orice alt formular ANAF actualizat la zi.

    Formularul 012 se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute:
– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
– un exemplar se păstrează de către contribuabil.
Completarea formularului se face astfel:
Secţiunea I. Date de identificare a contribuabilului
Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.
Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Secţiunea II. Date de identificare a împuternicitului
Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.
Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Secţiunea III se completează bifând, după caz, caseta corespunzătoare:
a) exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi;
b) renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, şi solicitării aplicării sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul 012, declaratia 012, descarca declaratia 012, formulare anaf, descarca formulare anaf, formulare fiscale

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★
Publicat în Noutati Etichete Legătură permanentă

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentarii

Formularul 012 – informatii utile — 2 comentarii