Ghidul muncitorului roman in strainatate

libris.ro
★ ★ ★Ghidul muncitorului roman Ghidul muncitorului roman in strainatate este un document oficial redactat in scopul informarii romanilor care doresc sa lucreze in strainatate, dar si pentru cei care calatoresc in strainatate.

Iata ce informatii gasiti pentru Ungaria, Spania, Marea Britanie (Anglia), Italia si Cipru:

Ghidul muncitorului roman in UNGARIA

Proceduri de înregistrare, permis de şedere

Străinii vor notifica şederea lor în Ungaria, în termen de trei zile lucrătoare de la sosirea lor, prin furnizarea de următoarele date:

 • date de identificare pentru persoane fizice;
 • cetăţenia;
 • numărul de identificare al paşaportului;
 • adresa de cazare;
 • data de începere şi data finală de cazare;
 • numărul de identificare al permisului de şedere.

În cazul în care cazarea nu are motive motive comerciale sau este oferită de către o persoană juridică, obligaţia de notificare la autoritatea competentă responsabilă cu poliţia pentru străini aparţine străinului sau personei care oferă cazarea. Notificarea poate fi făcută direct sau printr-o declaraţie către registrul administraţiei locale pentru cazare.

Aceste reglementări generale pentru străinii care călătoresc şi se stabilesc în Ungaria se aplică şi cetăţenilor SEE şi membrii familiei lor care călătoresc şi se stabilesc aici.
Cetăţenii din statele UE şi SEE, pot călători în Ungaria fără viză, cu un paşaport valabil sau carte de identitate valabilă. Aceştia se pot stabili pe teritoriul ţării, fără a le fi necesare alte permise pentru o perioadă de cel mult 90 de zile. Pentru şederile peste 90 de zile nu se solicită o viză, dar este necesară obţinerea unui permis de şedere. Permisul de şedere certifică că titularul se bucură de drepturile de stabilire sau de rezidenţă pe teritoriul Republicii Ungaria. Membrii de familie care îi însoţesc au nevoie, de asemenea, de un permis de şedere, care se acordă pentru membrul de familie ca un drept derivat.

Străinii trebuie să dovedească existenţa unei asigurări de sănătate complete pentru întreaga perioadă de şedere în Ungaria, prin intermediul documentelor.

Perioada de valabilitate a permisului de şedere este de doi ani şi poate fi prelungită.

Cetăţeanul român şi membrii acestuia de familie pot intra pe teritoriul Republicii Ungare fără viză, cu paşaport valabil sau carte de identitate valabilă. Sunt consideraţi membri ai familiei: soţul/soţia cetăţeanului român, descendenţii săi ce nu au împlinit vârsta de 21 de ani, ascendentul în întreţinerea cetăţeanului român sau a soţiei.

Drept de rezidenţă pentru o perioadă mai mică de 3 luni:

Atât cetăţenii români, cât şi membrii de familie ai acestora, care îi însoţesc sau li se alătură ulterior, care intră pe teritoriul Ungariei, beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la 90 de zile de la data intrării în ţară, fără a avea nevoie de permis de şedere.

Drept de rezidenţă pentru o perioadă de peste 3 luni:

Pentru o şedere mai mare de 90 de zile cetăţeanul român nu are nevoie de viza, însă are nevoie de permis de rezidenţă. Perioada de valabilitate a permisului de rezidenţă este de 2 ani şi poate fi extinsă.
Însoţirea de către membrii de familie de asemenea presupune obţinerea permisului de rezidenţă, care este acordat ca un drept derivativ.
Durata valabilităţii permisului de şedere temporară a membrilor de familie corespunde cu perioada valabilităţii permisului de şedere pe baza căruia membrul de familie a obţinut permisul de şedere. Dacă cetăţeanul român a decedat, perioada de valabilitate a permisului de şedere pentru membrii săi de familie va fi de 2 ani.
Perioada valabilităţii permisului de şedere a celui care îşi încetează activitatea ocupaţională şi a membrilor familiei este de 2 ani de la data încetării activităţii.

Cazuri particulare:

Studentul, cetăţean român, care poate dovedi că a fost admis într-o instituie de învăţământ maghiară, posedă resurse financiare şi asigurare medicală completă, beneficiază de dreptul de şedere. Valabilitatea permisului de şedere, în cazul studenţilor, este pentru perioada desfăşurării studiilor şi poate fi prelungită.
Cetăţeanul român care nu are resurse financiare sau asigurare medicală completă are dreptul de şedere numai dacă:

 • Poate dovedi faptul că urmează să fie angajat;
 • Poate dovedi că este întreprinzător particular, proprietar, director executiv, membru de conducere al unei societăţi sau persoane juridice create cu scopul generării de profit;
 • Dovedeşte cu documente că îşi caută un loc de muncă şi garantează că în maxim 6 luni de la intrarea în ţară are posibilitatea reală de a începe o activitate generatoare de profit.
 • Dacă în momentul încetării activităţii, în conformitate cu dreptul maghiar, are dreptul la pensie pentru limită de vârstă sau a împlinit 65 de ani (dacă a prestat o activitate ce a generat profit de cel puţin 12 ani pe teritoriul Ungariei şi a locuit continuu pe teritoriul acestei ţări mai mult de 3 ani);
 • Dacă şi-a încetat activitatea ocupaţională din cauză de incapacitate permanentă de muncă, cu condiţia să fi avut reşedinţă continuă în Ungaria mai mult de 2 ani.

Va fi refuzată cererea de prelungire a permisului de şedere sau va fi revocat permisul de şedere dacă:

 • Şederea afectează sau periclitează siguranţa naţională şi ordinea publică;
 • Se constată existenţa unei boli ce prezintă pericol pentru sănătatea publică şi care a existat în prealabil eliberării permisului.

Ghidul complet poate fi gasit AICI.

Ghidul muncitorului roman in SPANIA

REGULI REFERITOARE LA INTRAREA ŞI ŞEDEREA PE TERITORIUL SPANIEI

Am nevoie de viză pentru a intra în Spania şi pentru a rămâne pe teritoriul acestui stat pentru o perioadă scurtă de timp?
Nu. Pentru a intra în Spania, ca şi pentru a rămâne pe teritoriul spaniol pentru o perioadă de până la trei luni, este suficient să deţineţi paşaportul sau, după caz, documentul de identitate valabil, în care să fie menţionată cetăţenia.

Trebuie să realizez anumite formalităţi administrative pentru a dobândi dreptul de rezidenţă în Spania?
Da. Dacă doriţi să rămâneţi sau să dobândiţi dreptul de rezidenţă în Spania pentru o perioadă de trei luni sau mai mare trebuie să solicitaţi înregistrarea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini (Registro Central de Extranjeros), la Oficiul pentru Cetăţeni Străini (Oficina de Extranjeros), în lipsa acestuia la Comisariatul Provincial de Poliţie (Comisaria Provincial de Policia) din provincia unde doriţi să rămâneţi sau să locuiţi – www.mir.es .

Pot dobândi dreptul de rezidenţă în Spania fără a munci?
Da. Faptul că nu desfăşuraţi o activitate lucrativă nu reprezintă un impediment pentru a dobândi dreptul de rezidenţă.

Tipuri de rezidenţă
Rezidenţă temporară: se află în această situaţie cetăţenii străini cărora li s-a autorizat şederea în Spania pe o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani.
Rezidenţa permanentă: se află în această situaţie cetăţenii străini cărora li s-a permis să locuiască în Spania pe termen nelimitat şi să muncească în condiţii de egalitate cu cetăţenii spanioli. Se obţine după demonstrarea şederii legale şi neîntrerupte pe teritoriul spaniol timp de 5 ani.

Eliberarea certificatului de înregistrare sau a permisului de rezidenţă necesită plata unor taxe?
Da. Trebuie plătită taxa de eliberare, a cărei valoare este egală cu cea plătită de cetăţenii spanioli pentru obţinerea sau schimbarea documentului de identitate, respectiv 7,85 euro.
Unde trebuie să mă adresez pentru obţinerea NIE?
NIE – Numero de identidad de extranjeros (Numărul de identificare a străinilor) se eliberează de Direcţia Generală de Poliţie (www.mir.es) cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul Spaniei care au drept de rezidenţă în acest stat sau care au iniţiat demersurile în acest sens, precum şi cetăţenilor străini din motive economice, profesionale sau sociale. Acesta va fi menţionat în toate documentele întocmite cetăţeanului respectiv.

Îmi poate fi interzisă mie sau rudelor mele intrarea în Spania, mi se poate refuza înregistrarea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini sau poate fi decisă expulzarea sau retrimiterea în ţara de origine?
Da. Aceste măsuri pot fi dispuse pentru motive de ordine, siguranţă sau sănătate publică, în conformitate cu legislaţia privind ordinea şi siguranţa publică.

Ghidul complet pote fi gasit AICI.

Ghidul muncitorului roman in MAREA BRITANIE

Înregistrarea pentru muncă în Regatul Unit
Ca cetăţean al Spaţiului Economic European (SEE) aveţi dreptul să vă mutaţi în orice stat membru al UE, şi să rezidaţi în acesta timp de cel mult 3 luni de la data sosirii.
Dacă doriţi să rămâneţi într-un stat membru mai mult de 3 luni, puteţi face aceasta fie prin îndeplinirea anumitor condiţii ale Tratatului fie solicitând un permis de rezidenţă.

Certificate de înregistrare
Dacă îndepliniţi condiţiile Tratatului puteţi (însă nu sunteţi obligat) să solicitaţi un Certificate de înregistrare care să confirme aceasta. Ca cetăţean român, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
• să desfăşuraţi o activitate independentă;
• să fiţi înscris la o instituţie de învăţământ;
• să aveţi suficiente resurse.
Conform măsurilor de tranziţie introduse la 1 ianuarie 2007, cetăţenii români nu au dreptul să se angajeze decât dacă sunt scutiţi de obligaţia obţinerii unei autorizaţii de muncă.
În Regatul Unit, puteţi desfăşura activităţi economice în calitate de angajat numai în următoarele circumstanţe:
• Aveaţi, la 31 decembrie 2006, permisiunea de intra sau rămâne în ţară conform Legii din 1971 privind imigraţia, şi această permisiune nu impunea nicio restricţie în ceea ce priveşte angajarea în Regatul Unit, sau vi s-a eliberat o astfel de permisiune ulterior;
• Aţi lucrat în Regatul Unit, cu permisiune şi fără întrerupere, pe parcursul unei perioade de 12 luni care s-a încheiat pe sau după 31 decembrie 2006;
• Asiguraţi servicii în Regatul Unit pentru un angajator cu sediul altundeva în SEE;
• Sunteţi, pe lângă faptul că sunteţi cetăţean bulgar sau român, şi cetăţean al Regatului Unit sau al unui alt stat din SEE;
• Sunteţi membrul de familie al unui cetăţean român sau bulgar care este înscris la o instituţie de învăţământ, dispune de suficiente resurse sau desfăşoară o activitate independentă;
• Sunteţi membrul de familie al unui cetăţean SEE care îşi exercită drepturile conferite de Tratat în Regatul Unit (exceptând cazul în care sunteţi membrul de familie al unui cetăţean bulgar sau român care este obligat să obţină autorizaţie de muncă sau care este scutit de
această obligaţie numai în virtutea faptului că este membrul de familie al unei persoane care desfăşoară o activitate independentă, are resurse independente sau este înscrisă la o instituţie de învăţământ şi care este obligată să obţină autorizaţie de muncă), sau soţul sau
partenerul înregistrat al unui cetăţean britanic sau al unei persoane stabilite în Regatul Unit.
• Sunteţi membrul unei misiuni diplomatice, membrul de familie al unui diplomat sau membrul de familie al unei persoane care are dreptul la imunitate diplomatică.
Puteţi de asemenea solicita Certificatul de înregistrare, care vă facilitează accesul fără restricţii la piaţa britanică a muncii, dacă satisfaceţi cerinţele relevante pentru persoane
cu înaltă calificare.

Autorizaţii de muncă
Dacă nu sunteţi scutit de obligaţia obţinerii unei autorizaţii de muncă, va trebui ca, înainte de a începe să lucraţi în Regatul Unit, să obţineţi cardul de acces pentru lucrători (Accession Worker Card). Dacă începeţi să lucraţi fără să aveţi acest card, vă faceţi vinovat de comiterea unei infracţiuni care poate atrage răspunderea penală.
Persoanele eligibile să primească carduri de acces pentru lucrători sunt în general persoane calificate, care întrunesc criteriile relevante pentru eliberarea unui permis de muncă.
Autorizaţia de muncă se poate obţine şi de persoane mai puţin calificate care vin în cadrul programului pentru lucrătorii agricoli sezonieri sau a programului specific sectorului. Informaţii mai detaliate despre aceste programe se găsesc în secţiunea Cautarea unui loc de
munca a pliantului. Firmele din sectorul de procesare a produselor alimentare pot de asemenea solicita aprobare să angajeze lucrători români mai puţin calificaţi pentru a-şi
ocupa locurile de muncă vacante. Aceste angajări se fac în funcţie de cota impusă.
În majoritatea cazurilor firma pentru care intenţionaţi să lucraţi va trebui să obţină aprobarea conform prevederilor privind permisele de muncă. Odată ce firma primeşte aprobarea necesară, puteţi solicita eliberarea cardului de acces pentru lucrători. Sunteţi liber să începeţi să lucraţi de îndată ce primiţi acest card.
Cardurile de acces pentru lucrători sunt emise pentru un anumit loc de muncă. Dacă doriţi să vă schimbaţi locul de muncă, va trebui să obţineţi un nou card de acces.
Odată ce aţi lucrat 12 luni fără întrerupere, veţi beneficia de drepturi depline de liberă circulaţie în UE.
Pentru formulare de cerere şi detalii amănunţite privind procesul de obţinere a cardului, precum şi pentru recomandări detaliate, vizitaţi site-ul Web al Agenţiei Britanice pentru Frontiere (UK Border Agency) la www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheukbulgariaromania/.

Legislaţia muncii în Regatul Unit
Statutul de angajat
Drepturile dvs. de angajat sunt guvernate de termenii contractuali şi statutul de angajat aferent. Există trei categorii de persoane care lucrează: „angajaţi”, ,,lucrători” şi
„angajaţi proprii”. Definirea termenilor de „angajat” şi „lucrător” variază uşor în lege însă, în general, dacă anumite drepturi sunt conferite unui „lucrător”, ele sunt conferite şi unui „angajat”. Dacă sunteţi „angajat propriu” sub aspectul plăţii impozitelor, veţi fi considerat „angajat propriu” şi sub aspectul drepturilor de care beneficiaţi ca angajat.

Ghidul complet poate fi gasit AICI.

Consulta si Ghidul online privind drepturile muncitorului roman in Marea Britanie

Ghidul muncitorului roman in ITALIA

Italia a deschis piaţa muncii pentru români?
Da, însă nu total. Guvernul italian a decis acordarea accesului liber în următoarele sectoare:
 cele în care îşi desfăşoară activitatea personalul de conducereşi cu o înaltă calificare;

 • agricol;
 • turistic-hotelier;
 • al activităţii casnice (menajere) şi de asistenţă pentru persoane(îngrijitoare);
 • de construcţii;
 • mecanic;
 • cele în care se desfăşoară activităţi sezoniere;
 • cazurile prevăzute la art. 27 din Textul Unic privind imigrarea şi munca sezonieră ( lectori universitari din cadrul programelor de schimb sau de limba maternă;
 • profesori universitari şi cercetători ce trebuie să desfăşoare în Italia o sarcină academică sau o activitate retribuită de cercetare în cadrul universităţilor, institutelor de educaţie sau de cercetare care funcţionează în Italia; traducători şi interpreţi;
 • colaboratori familiali care erau angajaţi şi în străinătate, de cel puţin un an, având un raport de muncă domestic cu program normal de lucru stabilit cu cetăţeni italieni sau din unul din statele membre UE cu reşedinţa în străinătate, care se transferă în Italia, pentru continuarea raportului de muncă;
 • persoane care, fiind autorizate să stea în Italia pentru motive de formare profesională, desfăşoară perioade temporare de pregătire în cadrul firmelor italiene, efectuând şi prestări care fac parte din activităţi de muncă subordonată;
 • muncitori angajaţi în cadrul circurilor sau spectacolelor ambulante din străinătate;
 • personalul artistic şi tehnic pentru spectacole lirice, de teatru, concerte sau de balet;
 • balerini, artişti şi muzicieni angajaţi în localuri de petrecere; artişti ce sunt angajaţi la instituţii de teatru sau de cinematografie sau la societăţi radiofonice sau de televiziune, publice sau private, sau la instituţii publice, în cadrul manifestărilor culturale sau folclorice; străini care trebuie să desfăşoare orice tip de activităţisportive de performanţă pe lângă societăţi sportive italiene;
 • ziarişticorespondenţi oficiali acreditaţi în Italia şi angajaţi legal primind salariul de la organisme de presă cotidiane sau periodice, sau de la posturi radiofonice sau de televiziune străine; persoane care, în conformitate cu normele şi acordurile internaţionale în vigoare pentru Italia, desfăşoară activităţi de cercetare sau o muncă ocazională în cadrul programelor de schimb de tineri sau de mobilitate a tinerilor sau sunt persoane care lucrează în sistemul au pair; asistenţi profesionişti angajaţi în cadrul structurilor sanitare publice sau private).

Accesul liberilor profesionişti este neîngrădit.

Cum mă angajez legal în Italia?
Trebuie să obţineţi de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale);
Angajatorii care doresc să încadreze în muncă lucrători români în sectoarele deschise cetăţenilor români trebuie să transmită declaraţiile de angajare Centrelor de Plasare în Muncă şi instituţiilor de protecţie socială (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială- INPS şi Institutul
Naţional pentru Protecţie împotriva Accidentelor de muncă şi Bolilor Profesionale- INAIL), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene din domeniu;
 În cazul în care angajarea se realizează într-unul dintre sectoarele pentru care accesul nu este liber, angajatorul trebuie să solicite autorizarea pentru angajare (nulla-osta al lavoro) la Ghişeul
Unic pentru Imigrare din cadrul Prefecturii;
 Cu cel puţin o zi înainte de începerea activităţii lucrative propriu-zise, angajatorul este obligat să transmită scrisoarea de angajare Centrelor pentru Plasare în Muncă şi institutelor de protecţie socială competente;
 Trebuie să solicitaţi înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei (anagrafe) de la nivelul primăriei locale.
Autorizarea pentru angajare este emisă de către Ghişeul Unic pentru Imigrare din cadrul Prefecturii locale printr-o procedura simplificată.
Nu este posibilă începerea activităţii lucrative înainte de eliberarea autorizării pentru angajare în sectoarele în care accesul lucrătorilor neocomunitari este condiţionat de obţinerea acestui document.

Documente necesare pentru înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei:

 • un act de indentitate în curs de valabilitate (paşaport sau cartede identitate);
 • un document care să ateste activitatea lucrativă exercitată;
 • autorizarea pentru angajare emisă de Ghişeul Unic pentru Imigrare din cadrul Prefecturii locale, în cazul desfăşurării unei activităţi pentru care este necesară eliberarea acestui document.

Pentru înscrierea lucrătorilor autonomi în respectivul registru, este suficientă prezentarea certificatului de înscriere la Camera de Comerţ sau atestatul de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (cod TVA) eliberat de Secţia Financiară locală (Agenzia delle Entrate).
Dacă exercitaţi o profesie liberă trebuie să prezentaţi atestatul de înscriere în respectivul ordin profesional.
Cât priveşte înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei a membrilor dvs. de familie trebuie să prezentaţi următoarele acte:
a) un document de identitate sau paşaport valabil;
b) un document care atestă calitatea de membru de familie şi, dacă e solicitat, de membru de familie aflat în întreţinere;
c) atestatul solicitării înscrierii în registrele de stare civilă a membrului de familie cetăţean al Uniunii.

Ghidul compet poate fi gasit AICI.

Ghidul muncitorului roman in CIPRU

Cine poate munci?
începând cu 1 mai 2004, cetăţenii statelor membre Uniunii Europene (inclusiv ţările Spaţiului Economic European şl Elveţia) pot lucra în Cipru fără restricţii.
Totuşi aceştia vor trebui să se înregistreze dacă intenţionează să stea mai mult de 3 luni şi să se angajeze în Cipru. Trebuie să aplice pentru un certificat de înregistrare la Departamentul de înregistrare Civilă şi Migraţie, de îndată ce s-au angajat şi în orice caz în primele 4 luni de la intrarea în Cipru.
Cetăţenii Uniunii Europene care lucrează în Cipru au aceleaşi drepturi ca cetăţenii ciprioţi în ceea ce priveşte remuneraţia, condiţiile de muncă, accesul la achiziţionarea de case, pregătirea profesională, asigurarea socială şi apartenenţa la uniuni. Membrii familiei şi rudele care sunt dependenţi de ei precum copiii, au aceleaş drepturi.

Lucrul in Cipru

Odată ajuns în Cipru, dacă doriţi să rămâneţi şi să vă angajaţi trebuie să:

a) Aplicaţi pentru un certificat de în­registrare pentru străini la biroul local de emigrare al poliţiei (care se emite pe loc pentru motive de monitorizare) şi în acelaşi timp să aplicaţi pentru un certificat de înregistrare. Această cerere trebuie depusă înainte să se împlinească perioada de 4 luni (aşa cum s-a menţionat anterior) la biroul local de emigrare al poliţiei (se va aplica o amendă în caz de neconformare). Pentru a aplica pentru certificatul de înregistrare, cetăţeanul Uniunii Euro­pene trebuie să se prezinte personal la Departamentul de înregistrare Civilă şi Emigrare (acest serviciu este oferit pen­tru moment la biroul local de emigrare al poliţiei pentru toate regiunile, mai puţin pentru Nicosia unde există un bi­rou local de emigrare) şi trebuie depuse următoarele:

 • Un formular standard completat (care se poate obţine de la Departamentul de înregistrare Civilă şi Emigrare sau de la biroul local de emigrare al poliţiei) în funcţie de categoria de permis de rezidenţă pentru care se aplică (angajare, liber profesionist)
 • Paşaport valabil sau carte de identitate
 • 2 fotografii
 • 0 taxă de 8,54 euro

b) Odată obţinută angajarea în Cipru, trebuie să aplicaţi pentru un număr de asigurare socială.

Certificatul de înregistrare este eliberat în termen de 6 luni de la data aplicării.

Serviciul de Angajare Public

Oricine poate vizita Biroul Local de Forţă de Muncă pentru a se înregistra şi pentru a primi informaţii, îndrumare şi asistenţă pentru plasarea în muncă.
O persoană care caută un loc de muncă şi care se înregistrează la Biroul Local de Forţă de Muncă pentru prima oară trebuie să prezinte un paşaport valid sau carte de identitate, plus copii ale diplomelor academice precum şi traducerea în limba greacă sau engleză.

Agenţiile de recrutare private (în special din cadrul firmelor de consultanţă) reprezintă o sursă importantă pentru joburi manageriale şi specializate. De asemenea, în ultimii ani, un număr considerabil de agenţii de recrutare private sunt specializate în recrutarea de personal calificat şi semi-calificat din străinătate.
Mai multe informaţii pot fi solicitate de la Asociaţia de Management pentru Resurse Umane Cipru, (www.cyhrma.org) şi de la Camera de Industrie şi Comerţ Cipru (www.ccci.org.cy).
Unele agenţii de recrutare private au baze de date pentru CV-uri online.

Vă rugăm să ţineţi seama de faptul că, în baza legislaţiei care reglementează operaţiunile şi înregistrarea acestor agenţii, serviciile oferite celor care au nevoie de serviciu sunt gratuite. Plângeri referitoare la comportamentul necorespunzător pot fi depuse la Directorul Departamentului de Muncă.

Ghidul complet poate fi gasit AICI.

 Ghidul muncitorului roman cuprinde doar informatii de baza. Pentru mai multe informatii trebuie sa accesati site-urile guvernamentale ale tarilor respective.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.