HG 500/2011 a fost modificata

libris.ro
★ ★ ★In Monitorul Oficial 798 din 10 noiembrie 2011 a fost publicata HG 1105 din 2 noiembrie 2011  care modifica HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:
   “g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;”.
   2. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
   “Art. 4. –
   (1) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2), si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:”.
Elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, asa cum a fost modificat prin prezenta hotarare, se completeaza in registrul general de evidenta a salariatilor si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, pana la data de 15 decembrie 2011.
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.