Impozite noi aparute in 2013 (resurse naturale)

libris.ro
★ ★ ★Impozite noi aparute in 2013

publicat pe 27.01.2014

Impozite noi aparute in 2013 care se aplica incepand cu data de  1 februarie 2013, reglementate de OG 5/2013, OG 6/2013, OG 7/2013 si se aplica pana la 31.12.2015 conform OUG 80/2014:

  • Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural

Se datoreaza de:
– operatorii de transport de energie electrica si gaze naturale licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRDE)
– operatorii economici distribuitori de energie electrica si gaze naturale, licentiati de ANRDE, titulari ai unor contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei si Comertului sau cu autoritati locale, care aplica prevederile art. 48 alin. (1) si (2) si ale art. 136 alin. (1), (2) si (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Nivelul impozitului e prevazut în anexa 1 al OG nr. 5/2013.

Se declara in Declaratia 100, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost facturate serviciile de transport si distributie energie electrica si gaze naturale.
Se calculeaza si plateste lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.

Baza legala: OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.

  • Impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

Se datoreaza de:

– operatorii economici, inclusiv filialele acestora si/sau operatorii economici apartinând aceluiasi grup de interes economic, care desfasoara efectiv atât activitati de extractie, cât si activitati de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul national, în marea teritoriala, în zona contigua si/sau zona economica exclusiva a României din Marea Neagra, (Grupul de interes economic are întelesul prevazut de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003)
Impozitul este de 60% din veniturile suplimentare, conform anexei 1 al. OG 7/2013, din care se deduc redeventele aferente acestor venituri, precum si investitiile în segmentul upstream (investitii de dezvoltare si extindere a zacamintelor existente, explorarea si dezvoltarea de noi zone de productie).

Se calculeaza, declara si plateste lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care datoreaza impozitul.

Baza legala: OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preurilor din sectorul gazelor naturale.

  • Impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Cine depune:

– exploatarea forestiera (cod CAEN 0220),
– extractia carbunelui superior (cod CAEN 0510),
– extractia carbunelui inferior (cod CAEN 0520),
– extractia petrolului brut (cod CAEN 0610),
– extractia minereurilor feroase (cod CAEN 0710),
– extractia minereurilor de uraniu si toriu (cod CAEN 0721),
– extractia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729)
– alte activitati extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

Se datoreaza de:
– operatorii economici, inclusiv filialele acestora si/sau operatorii economici apartinând aceluiadi grup de interes economic, care desfasoara activitatile mantionate
– operatorii economici care au licente de exploatare a resurselor mentionate dar a caror activitate principala nu corespunde acestor coduri CAEN.
– pentru activitatea de exploatare forestiera, impozitul se datoreaza de catre operatorii economici care exploateaza masa lemnoasa în baza unei autorizatii de exploatare.
Impozitul este de 0,5% si se aplica asupra veniturilor obtinute care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activitatile principale pentru operatorii care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.

Se calculeaza, declara si plateste lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care datoreaza impozitul.

IMPORTANT! Persoanele obligate la plata impozitelor de mai sus au obligatia actualizarii categoriilor de obligatii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal, prin completarea vectorului fiscal cu noile impozite.

Sursa: DGRFP Brasov

Impozite noi aparute in 2013

 

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.