Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale

libris.ro
★ ★ ★Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturaleImpozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale se instituie incepând cu data de 1 februarie 2013.

Care sunt aceste activitati:

  • exploatarea forestieră (cod CAEN 0220),
  • extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510),
  • extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520),
  • extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610),
  • extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710),
  • extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0721),
  • extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729)
  • alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale se datorează de operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţile prezentate mai sus.

Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor prezentate mai sus, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.

Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizaţii de exploatare.

Grupul de interes economic este definit potrivit dispoziţiilor titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

ART. 118
(1) Grupul de interes economic – G.I.E. reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.
(2) Grupul de interes economic este persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.
(3) Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
(4) Activitatea grupului trebuie sa se raporteze la activitatea economica a membrilor sai si sa aiba doar un caracter accesoriu fata de aceasta.
(5) Grupul nu poate:
a) exercita, in mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supraveghere a activitatii membrilor sai sau a unei alte persoane juridice, in special in domeniile personalului, finantelor si investitiilor;
b) sa detina actiuni, parti sociale sau de interes, in mod direct sau indirect, la una dintre societatile comerciale membre;
detinerea de actiuni, parti sociale sau de interes in alta societate comerciala este permisa doar in masura in care aceasta este necesara pentru indeplinirea obiectivelor grupului si daca se face in numele membrilor;
c) angaja mai mult de 500 de persoane;
d) fi folosit de catre o societate comerciala in scopul creditarii, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui administrator ori director al societatii comerciale sau a sotului, rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, daca operatiunea de creditare priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris;
e) fi folosit de catre o societate comerciala in scopul transmiterii de bunuri, in alte conditii decat cele prevazute expres de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la si de la administratorul sau directorul societatii comerciale ori sotul, rudele sau afinii pana la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte;
f) sa fie membru al altui grup de interes economic sau grup european de interes economic.
(6) Grupul de interes economic nu poate emite actiuni, obligatiuni sau alte titluri negociabile.”

Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale este de 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici prezentati mai sus, care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activităţile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară.

Sumele calculate, reprezintă pentru operatorii economici, cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condiţiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorii economici calculează, declară şi plătesc lunar impozitul, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează aceasta.

Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale reprezintă venit la bugetul de stat şi se administrează de către ANAF si se aplică până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv.

Baza legala: OG 6/2013

Impozitul pe venitul din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.