Impozitul pe venitul din arendarea bunurilor agricole

libris.ro
★ ★ ★arendarea bunurilor agricoleContribuabilii care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de

15 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. (art. 81, pct. 2 din Codul fiscal)

În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. (art. 62, pct. 2^1 din Codul fiscal)
În cazul în care arenda se plăteşte în natură, pentru stabilirea venitului brut se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. (art. 62, pct. 2^2 din Codul fiscal)

Cum se stabileste venitul din arendarea bunurilor agricole

Venitul net din arenda se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (art. 62, pct. 2^3 din Codul fiscal)
În cazul în care arenda se exprimă în natură, venitul net se determină ca diferenţă între sumele reprezentând echivalentul in lei al veniturilor in natură, determinate pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi cota de cheltuială forfetară de 25%, reprezentând cheltuială deductibilă.

Cum se calculeaza, retine si vireaza impozitul pe venitul din arendarea bunurilor agricole

Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit, la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. (art. 62, pct. 2^4 din Codul fiscal)
Impozitul astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi virat de către arendaş este impozit final. (art. 62, pct. 2^5 din Codul fiscal)

Cum se calculeaza, retine si vireaza contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective. (art. 296^24, pct. 4^2 din Codul fiscal)

 Pentru veniturile obţinute din arendarea bunurilor agricole persoanele fizice datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cota de 5,5% aplicate asupra bazei lunare de calcul .
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru arendator, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. (art. 296^22, pct. 2^2 din Codul fiscal)
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, se reţine şi se virează de către arendaş până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. (art. 296^22, pct. 10 din Codul fiscal)

Ce obligatii declarative au arendasii

  • să completeze şi să depună lunar declaratia 112 – “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în care declară impozitul pe veniturile din arendă şi contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate calculate şi reţinute, precum şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
  • să depună anual, până la 28 februarie a anului următor, la organul fiscal competent formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

Codul fiscal actualizat la zi poate fi gasit AICI.

Arendarea bunurilor agricole

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.