Impozitul specific – info 2017

libris.ro
★ ★ ★impozitul specificImpozitul specific in anul 2017

BAZA LEGALĂ

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi a fost publicată în M.Of. nr. 812 din 14 octombrie si intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2017.

CINE APLICĂ:
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit indiferent de cifra de afaceri sau de numărul de angajaţi, care desfăşoară activităţi corespunzătoare următoarelor coduri CAEN (activitate principală sau secundară):

 •         5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
 •         5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
 •         5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”;
 •         5590 – „Alte servicii de cazare”;
 •         5610 – „Restaurante”;
 •         5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
 •         5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”; ^ 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”

  Entităţile plătitoare de impozit pe profit sunt OBLIGATE la plata impozitului specific, dacă la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:

  a) aveau înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile aferente codurilor CAEN prevăzute mai sus;

  b) nu se află în lichidare.

  NU APLICĂ impozitul specific:

  • Persoanele juridice plătitori de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal.
  •  PFA-urile, II-urile şi alte forme de organizare neplătitoare de impozit pe profit

  TERMENELE DE DECLARARE SI PLATĂ

  •  Declararea si plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, suma de plată reprezentând o jumătate din impozitul specific anual: 25 iulie si 25 ianuarie
  •  Excepţie: contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară si plătesc impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, luând în calcul si impozitul specific declarat si plătit în semestrele anterioare
  • Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific şi care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare pe profit

  REGULI GENERALE DE APLICARE A IMPOZITULUI SPECIFIC

  •  Pentru entităţile care aplică impozitul specific, anul fiscal este anul calendaristic (dacă un plătitor de impozit pe profit şi-a modificat anul fiscal în anul 2016 prin depunerea Formularului 014, şi de la 01.01.2017 trece la impozit specific, de la 1 ianuarie 2017, trebuie să revină la anul calendaristic ca an fiscal.)
  •  Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN pentru impozitul specific şi care aplică Titlul II din Codul fiscal, plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării.

  TERMENELE DE DECLARARE A MENŢIUNILOR

  Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică organului fiscal aplicarea impozitului specific, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

  •   n cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, cele 2 condiţii prevăzute în lege nu mai sunt îndeplinite (obiect de activitate şi să nu se afle în lichidare), contribuabilii comunică organului fiscal ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.
  •  Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi
  •  Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute în lege, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitelor stabilite pentru fiecare activitate desfăşurată.
  •  Atunci când intervin modificări ca urmare a începerii/încetării unei activităţi sau intervine modificarea suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
  •  În situaţia în care se înfiinţează o nouă unitate cu activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute în lege, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează impozitul specific aferent perioadei rămase din an, conform regulii de mai sus.
  PERIOADA DE INACTIVITATE SAU ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
  •  Pentru entităţile care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărei entităţi, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului.
  • Daca în cursul anului, un contribuabil intră în inactivitate temporară, acesta nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor.
  •  Daca perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.
  • În cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare pentru toate activităţile prevăzute în lege, entitatea este obligată la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare. Astfel, entitatea are obligaţia să comunice organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere specific in termen de 15 zile de la finalul lunii in care a avut loc retragerea.

  Sursa: ANAF

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.