Inregistrarea contractelor incheiate cu persoane juridice straine

libris.ro
★ ★ ★Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu persoane juridice străine sau

persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.
Contractele se înregistrează, indiferent de durata acestora, la organele fiscale teritoriale în a căror rază contribuabilii beneficiari ai activităţilor respective, îşi au domiciliul fiscal, conform legii.

Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia de inregistrarea contractelor incheiate cu persoane juridice straine la organul fiscal competent pentru administrare.
Contractele sau documentele încheiate de contribuabilii prevăzuţi mai sus, pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării, potrivit prezentelor dispoziţii.
Înregistrarea contractelor sau documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a “Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”, cod MFP 14.13.01.40/n, prevăzută în anexa nr. 1, la OPANAF nr. 1400/2012, publicat în M.O. nr. 695/10.10.2012, care a intrat în vigoare la data de 10.10.2012, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.
Declaraţia poate fi solicitată de la unităţile fiscale sau poate fi descărcată de pe site-ul ANAF.
Neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor sau documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, conform art. art. 219, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

Inregistrarea contractelor incheiate cu persoane juridice straine

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.