Legislatie

libris.ro
★ ★ ★LegislatieLegislatie de interes fiscal

 

Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil în 2017 (actualizat)

Codul de procedură fiscală şi norme de aplicare 2016 (actualizat)

Codul muncii

LEGEA nr. 82 din 1991 actualizata 2014

Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil în 2015 (actualizat)

Codul de procedură fiscală şi norme de aplicare 2015 (actualizat)

Clasificarea ocupatiilor din Romania

Nomenclatorul Calificarilor

OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale

OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

OMFP 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea Şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii


Comentarii

Legislatie — 24 de comentarii

 1. ce documente trebuie sa semneze in mod obligatoriu un contabil sef intr-o institutie: decizii, actiuni in instanta, ….?
  Si care sunt prevederile legale care prevad acele obligatii ?

 2. Va rog sa-mi spune-ti daca se plateste TMT pentru un tractor care nu este inmatriculat si lucreaza in agricultura. Va multumesc

  • ART. 261 din Codul fiscal

   (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

   (2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
   ……
   (5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înțelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înțelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă și pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.

   Normele de aplicare a art. 261 prevad ca:

   95. În cazul în care proprietarii, persoane fizice sau juridice străine, solicită înmatricularea/înregistrarea temporară a mijloacelor de transport în România, aceştia au obligaţia să achite integral impozitul datorat, pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea/înregistrarea, la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

   Din punctul meu de vedere dvs trebuie sa platiti TMT. Exceptiile sunt foarte putine. Adresati-va Consiliului local de care apartineti.

 3. Va multumesc pentru raspuns, insa vreau sa precizez ca aceste tractoare au fost radiate din circulatie din oficiu de catre politia rutiera a judetului de prin anul 2005-2006, ele primind niste numere de la comuna.Mentionez ca aceste tractoare tracteaza utilaje agricole,deci sant folosite in agricultura si nu ca si mijloace de transport. iertati-mi indrazneala de a veni cu noi precizari.Va multumesc

  • Este binevenita precizarea dvs. Avand numere de comuna inseamna ca sunteti inregistrat in evidente, circulati pe drumurile din comuna si trebuie sa platiti TMT. Cred ca TMT pentru utilajele cu numar de comuna se se stabileste prin Hotararea Consiliului Local. Este strict parerea mea.

 4. Buna seara. Am o intrebare pentru dumneavoastra care a fost taxa TMT pana in 2012 a vehicolelor lente de pana la 30 Km/ora

 5. Din categoria vehicolelor lente fac parte si tractoarele cu numere de la comuna? Va multumesc tare frumos.

  • Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligatia înmatriculării, astfel:
   1. Autocositoare
   2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
   3. Autogreder
   4. Autoscreper
   5. Autostivuitor
   6. Buldozer pe pneuri
   7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
   8. Compactor autopropulsat
   9. Electrocar cu echipamente: sudură,grup electrogen, pompă etc.
   10. Excavator cu racleŃi pentru săpat sanŃuri
   11. Excavator cu rotor pentru săpat sanŃuri
   12. Excavator pe pneuri
   13. Freză autopropulsată pentru canale
   14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
   15. Freză rutieră
   16. Încărcător cu o cupă pe pneuri
   17. InstalaŃie autopropulsată de sortare-concasare
   18. Macara cu greifer
   19. Macara mobilă pe pneuri
   20. Macara turn autopropulsată
   21. Masina autopropulsată multifuncŃional pentru lucrări de terasamente
   22. Masină autopropulsată pentru construcŃia si întreŃinrea drumurilor
   23. Masina autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la
   24. Masină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
   25. Masină autopropulsată pentru forat
   26. Masină autopropulsată pentru turnat asfalt
   27. Plug de zăpadă autopropulsat
   28. Sasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn
   29. Tractor pe pneuri
   30. Troliu autopropulsat
   31. Utilaj multifuncŃional pentru întreŃinerea drumurilor
   32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
   33. Vehicul pentru măcinat si compactat deseuri
   34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
   35. Vehicul pentru tăiat si compactat deseuri

   Si altele asemenea care nu sunt inmatriculate in evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor din Romania.

 6. Buna ziua. in anul 1994 am cumparat un tractor nou pe care l-am inmatriculat dar prin anii 2005-2006 s-a radiat din oficiu de catre serviciul inmatriculari. Dupa am primit numere de la comuna cu care putem circula doar pe raza comunei insa cei de la taxe si impozite de la comuna le-a impozitat in continuare cu TMT(taxa mijloacelor de transport) de 480 lei/an. Eu am refuzat a plati aceasta taxa spunandu-le ca aceasta taxa este pentru tractoarele inmatriculate nu pentru cele radiate din circulatie.In mai 2012 am depus o cerere in care am cerut radierea debitului actual si recalcularea dupa tariful vehicolelor lente unde se incadreaza tractoarele neinmatriculate dar nu mi s-a raspuns nici pana acum spunand ca nu este buna cererea si cum au platit toti asa trebuie sa platesc si eu ca nu am dreptate.Va rog invatati-ma ce trebuie sa fac caci si la celelelte comune din judet si tara s-au platit sume modice intre 15-50lei/an. Va multumesc mult

  • Inteleg ca nu vi s-a raspuns la petitia dvs. Ia sa vedem ce spune Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
   Exercitarea de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu este un drept constitutional.
   Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.
   Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari.
   Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.
   Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
   Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:
   a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în ordonanţă;
   b)intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;
   c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.
   Legea este destul de clara. In functie de cum ati procedat dvs. puteti lua masurile in consecinta. Eventual va puteti adresa instantelor judecatoresti.

  • Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

   În categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit iar sumele primite din impozit să fie folosite în acest scop.

   In Codul fiscal la art.57, alin.(4) se precizeaza:
   ” ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii

   (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. ”

   Totodata se specifica la art.84, alin. 2 din Codul fiscal:
   ” ART. 84 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

   (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.”

   Parerea mea este ca persoanele fizice care obtin numai venituri din pensii NU pot dispune asupra sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat.

 7. Am si eu o intrebare:ce inseamna functia de executor fiscal,exista ca functie in cadrul unei primarii in nomenclatorul de functii?.Omul de la impozite si taxe poate fi executor fiscal?

  • Executorul fiscal este un funcţionar public, care isi desfasoara activitatea in cadrul unei institutii publice (administraţie financiara, primarie etc) si căruia i s-a încredinţat sarcina de executare a titlurilor executorii fiscale. Practic lucreaza in cadrul serviciului Executare silita.

   Ca si activitate, va prezint art. 138 din Codul de procedura fiscala, “Executorii fiscali”

   “(1) Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii.

   (2) Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită.

   (3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii fiscali pot:

   a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

   b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;

   c) să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

   (4) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

   (5) Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 – 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (4).

   (6) În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (3), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) şi (5).”

 8. Buna seara! As dori sa aflu daca pentru un cabinet medical PFA, cu cifra de afaceri 88153lei pe anul 2013 trebuie sa intocmesc declaratia 392B. Va multumesc.

  • Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care desfoara exclusiv operatiunile scutite de TVA fara drept de deducere prevazute la art. 141 din Codul fiscal, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, care nu sunt accesorii activitatii principale, nu au obligatia depunerii declaratiei 392 B (ex.cabinete medicale).

 9. buna seara!am si eu o intrebare,as vrea sa inchei un contract de vanzare cumparare cu o ruda adica sa imi dea casa cu terenul aferent constructiei cu conditia sa platesc eu certificatul fiscal pe numele lui.am uitat sa mentionez ca el in afara de teren si casa mai are un teren in camp pe care vrea sa il pastreze.intrebarea este urmatoarea as putea palti certificatul fiscal decat pe terenul si casa ce o primesc in proprietate si terenul respectiv sa ramana in continuare la el si sa il plateasca cand o sa aiba posibilitataea.se poate elibera un astfel de certificat fiscal doar pe aceste doua(teren+locuinta) sau trebuie achitat integral si cu celalalt teren.

 10. Pingback: Codul fiscal si codul de procedura fiscala valabil in 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

65 − = 59