Legislatie fiscala din august 2012

libris.ro
★ ★ ★Legislatie fiscala din august 2012 – update la 20.09.2012

1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, (M.O. 545 din 3 august 2012);

2. OG 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative (M.O. 562 din 8 august 2012);

3. OMFP 1076/2012 privind incasarea sumelor reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 558 din 8 august 2012);

4. OPANAF 1100/2012 privind modificarea OPANAF 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular (M.O. nr. 569 din 10 august 2012);

5. OPANAF 1135/2012 pentru modificarea OPANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. 582 din 14 august 2012) ;

6. OPANAF 1180/2012 pentru modificarea si completarea OPANAF 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. 587 din 17 august 2012) ;

7. OMFP 1092/2012 pentru modificarea OMFP nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia (M.O. 590 din 17 august 2012).

8. HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate (M.O.598 din 21 august 2012)

9. HG 854/2012 pentru modificarea si completarea HG 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea HG 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF, a HG 110/2009
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si a HG 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare (M.O.596 din 21 august 2012);
10. OG 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 (M.O.616 din 27 august 2012);
11. OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O.621 din 29 august 2012);
12. OG 16/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.O.618 din 28 august 2012);
13. OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal – bugetare (M.O.611 din 24 august 2012);

_______________________________________________________________________________________

14. OPANAF 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicata EMCS-RO STOCURI, aprobate prin OPANAF 2612011 (M.O.592 din 20 august 2012);
16. OMFP 1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale ( M.O.598 din 21 august 2012 );
17. OMFP 1045/20841793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociaIe, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (M.O. 600 din 21 august 2012);
18. OMFP 1118/2012 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3.055/2009 (M.O.603 din 22 august 2012);
19. OPANAF 1235/2012 pentru modificarea si completarea OPANAF 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic (M.O. 619 din 29 august 2012).

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.