Legislatie fiscala din martie 2013

libris.ro
★ ★ ★Legislatie fiscala din martie 2013

 1. Legea 13/2013 privind aprobarea OG 14/2011 pentru completarea art. 2 din OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. 127 din 8.03.2013);
 2. Legea 16/2013 pentru aprobarea OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative (M.O. 122 din 5.03.2013);
 3. Legea 32/2013 pentru aprobarea OUG 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S A. laşi (M.O. 125 din 7.03.2013);
 4. Legea 37/2013 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. 131 din 12.03.2013);
 5. Legea 40/2013 privind aprobarea OUG 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O. 129 din 11.03.2013);
 6. OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O. 119 din 4.03.2013);
 7. OUG 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene (M.O. 127 din 8.03.2013);
 8. HG 79/ 2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere (M.O. 129 din 11.03.2013);
 9. HG 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 (M.O. 136 din 14.03.2013);
 10. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O. 137 din 14.03.2013);
 11. Hotărârea CAFR 50/2013 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea CAFR 168/2010 (M.O. 138 din 15.03.2013);
 12. OMFP 250/2013 privind modificarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor (M.O. 130 din 12.03.2013);
 13. OMFP 277/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (M.O. 119 din 4.03.2013);
 14. OPANAF 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF, în spaţiul privat al contribuabilului (M.O. 126 din 7.03.2013).
 15. Legea 45/2013 privind aprobarea OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din OG nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. 148 din 20 martie 2013);
 16. Legea 50/2013 privind modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M.O.146 din 19 martie 2013);
 17. Legea 51/2013 pentru modificarea şi completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (M.O.146 din 19 martie 2013);
 18. HG 89/2013 pentru modificarea şi completarea HG 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M. 0.145 din 19 martie 2013);
 19. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene  326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management (M.O. 143 din 18 martie 2013);
 20. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice 348/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia (M.O. 155 din 22 martie 2013);
 21. OMFP 353/2013 privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale UE (M.O. 163 din 26 martie 2013);
 22. OMFP 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP 1.870/2004 (M.O. 152 din 21 martie 2013);
 23. Ordinul ministrului mediului şi a schimbărilor cilmaterice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (M.O. 175 din 29 martie 2013);
 24. Rectificare referitoare la OMFP 250/2013, în anexa nr.1 (M.O. 166 din 28 martie 2013);
 25. OPANAF 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. 142 din 18 martie 2013).

Legislatie fiscala din martie 2013

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.