Modificarile Codului fiscal privitoare la deductibilitatea limitata

libris.ro
★ ★ ★Modificarile Codului fiscal privitoare la deductibilitatea limitata care au intrat în vigoare de la data de 01.07.2012 reglementate prin H.G. nr. 670/04.07.2012 publicata in  Monitorul Oficial nr. 481/13.07.2012 ):

 •   impozitul pe profit si impozitul pe venit în cota de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate,
 • TVA în cota de 50% pentru cumpararea, achizitia intracomunitara, importul, închirierea sau leasingul de vehicule rutiere motorizate si a cheltuielilor aferente acestora

Impozitul pe profit si impozitul pe venit :
Nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitii economice, cu o masa total maxima autorizata care sa nu depesasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau în folosinta contribuabilului.
Taxa pe valoarea adugata:
Se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente :
– cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate
– cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinta persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitii economice.
Atentie! La impozitul pe profit si la impozitul pe venit, în cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele înregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, cum sunt :

 • impozite locale,
 • asigurarea obligatorie de raspundere civila auto,
 •  inspectia tehnica periodica,
 • rovigneta,
 • chiria,
 • partea nedeductibila din TVA,
 • dobânzi,
 • comisioane,
 • diferene de curs valutar .

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea profitului impozabil se efectueaza dupa aplicarea limitarii aferente TVA, respectiv aceasta se aplica si asupra TVA pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al TVA.

Important! La TVA,  prin cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosina persoanei impozabile se întelege orice cheltuiala direct atribuibila unui vehicul, astfel :

 • cheltuieli de reparatii,
 • de întretinere,
 • cheltuieli cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului.

Se considera ca vehiculele rutiere motorizate sunt utilizate exclusiv în scopul activitatii economice în urmatoarele situatii, dar fara a se limita la acestea:

 • deplasri în tara sau în strainatate la clienti sau furnizori,
 • deplasari pentru prospectarea pietei,
 • deplasari la punctele de lucru, la banca, la vama, la oficiile postale,
 • deplasari la autoritatile fiscale,
 • utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere în exercitarea atributiilor de serviciu,
 • deplasari pentru interventie, service, reparatii,
 • utilizarea vehiculelor de test–drive de catre dealerii auto.

Pentru toate cele de  mai sus, justificarea utilizarii vehiculelor, pentru acordarea deductibilitaii integrale la calculul impozitului pe profit, a venitului net anual, precum si a TVA, se efectueaza:

 • pe baza documentelor justificative
 • prin întocmirea foii de parcurs care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

Atentie! Un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activitatii economice, în situatia în care, pe lânga utilizarea în scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua si pentru uz personal.
În situatia în care, vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economica, cât si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a:
– TVA aferenta cumpararii , achizitiei intracomunitare , importului, închirierii sau leasingului
– TVA aferenta cheltuielilor legate de acesta.
Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului în scopul activitii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs.
Cheltuielile privind amortizarea fiscala nu intra sub incidenta prevederilor de mai sus, aceste cheltuieli se deduc potrivit art. 24 din Codul fiscal.
Exceptie : Prevederile privind limitarea în cota de 50% a cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate sau a TVA nu sunt aplicabile pentru situatiile :
1. vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehicule utilizate de agentii de vânzari si de achizitii;
3. vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru închirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehicule utilizate ca marfuri în scop comercial.
Vehiculele a caror folosinta este transmisa în cadrul unui contract de leasing financiar sau operational sunt exceptate de la limitarea speciala a dreptului de deducere a TVA aferent cumpararii, achizitiei  intracomunitare, importului.

Utilizarea vehiculului pentru activitatile exceptate rezulta, în functie de fiecare situatie în parte, din informatii cum sunt :
– obiectul de activitate al persoanei impozabile;
– dovada ca persoana impozabila are personal angajat cu calificare în domeniile prevazute de exceptii;
– foile de parcurs care trebuie sa contina elementele prevazute mai sus;
– orice alte dovezi care pot fi furnizate.

Important! Încadrarea vehiculelor în categoriile prevazute la art. 1451 din Codul fiscal se realizeaza de fiecare persoana impozabila luând în considerare criteriile prevazute de Codul fiscal si de normele metodologice de aplicare. Daca situatia de fapt constatata de organul fiscal este diferita de situatia prezentata de persoana impozabila în ce priveste exercitarea dreptului de deducere a taxei pentru vehicule, organul fiscal este îndreptatit sa aprecieze, în limitele atribuitilor si competentelor ce îi revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, întemeiata pe constatari complete asupra tuturor împrejurarilor edificatoare în cauza.

Modificarile Codului fiscal privitoare la deductibilitatea limitata
★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.