Munca nedeclarata sau munca la negru

libris.ro
★ ★ ★Munca nedeclarataMunca nedeclarata sau munca la negru este o activitate prestată de un salariat pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare cu privire la

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.

Principala cauză a perpetuării acestui fenomen o constituie avantajul financiar imediat, obţinut atât de angajator, cât şi de salariat, generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Munca nedeclarata are efecte negative, pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung:

 • pentru individ;
 • pentru societate;
 • pentru bugetul general consolidat al statului afectând totodată şi sistemele de asigurare socială;
 • pentru economie prin distorsionarea mediului concurenţial. Astfel angajatorii care nu utilizează munca declarată au mai puţine obligaţii financiare şi deci se află în concurenţă neloială cu acei angajatori care folosesc toate tipurile de resurse şi depun eforturi reale pentru respectarea obligaţiilor legale ce le revin.

Munca nedeclarata implică un loc nesigur:

 • cu perspective pe termen scurt;
 • fără posibilităţi de progress profesional;
 • fără protecţie socială;
 • cu salarii mai mici decât cele de pe piaţa forţei de muncă.

Cele mai des întâlnite forme sub care se manifestă munca nedeclarată sunt:

 • înţelegerea dintre angajator şi salariat în urma căreia acesta din urmă acceptă să presteze munca fără semnarea unui contract individual de muncă, fapt care îl privează de drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege;
 • neîncheierea contractului individual de muncă pentru perioada de probă;
 • utilizarea de către persoanele fizice a unui personal casnic pentru efectuarea unor servicii şi lucrări în gospodăriile individuale, fără încheierea unui contract individual de muncă;
 • folosirea în mod ilegal a forţei de muncă ziliere sau sezoniere (zilieri, ucenici etc.).

Consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca munca nedeclarata pentru:

A. Persoana care prestează munca nedeclarata:

 • nu are siguranţa plăţii muncii prestate;
 • plata se face în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
 • plata, în realitate, este amânată zile în şir, uneori chiar luni;
 • săvârşeşte o evaziune fiscală deoarece fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata contribuţiilor sociale şi a impozitelor
 • este lipsită de protecţie socială nu beneficiază de prestaţii din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de şomaj, asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurările provenite din bugetul consolidat;
 • nu beneficiază de tichete de masă;
 • nu se bucură de protecţia legală a femeilor şi copiilor;
 • nu exercită drepturile colective constituţionale (dreptul la asociere în sindicate şi negocierea contractului colectiv de muncă), dreptul la creditare bancară.
 • are o poziţie economico-socială precară în comparaţie cu salariaţii angajaţi cu forme legale

B. Angajatorul, persoană fizică sau juridică care utilizează munca nedeclarata:

 • este lipsit de lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;
 • este lipsit de prerogativa disciplinară;
 • săvârşeşte deasemenea o evaziune fiscală deoarece fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata contribuţiilor sociale şi a impozitelor.

Sursa: ITM Bihor

 

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.